Zasady pakowania przesyłek drobnicowych

Drobnica to nic innego jak ładunki o niewielkich gabarytach. Z uwagi na ich kształty i rozmiary, przewoźnicy decydują się na połączenie drobnicy w jeden większy ładunek. Istotną rolę odgrywają odpowiednie zasady pakowania przesyłek drobnicowych, dzięki którym masz pewność, że pakunki pozostaną bezpieczne podczas transportu.

Czym jest drobnica?

Drobnica, inaczej ładunek drobnicowy, to nic innego jak ładunki o niewielkich gabarytach, zróżnicowanych kształtach i opakowaniach, a także niewielkiej masie. Ładunkiem drobnicowym mogą ładunki w opakowaniach takie jak: beczki, belki, butle, paczki, puszki, skrzynki, wiadra, czy worki. Drobnicą nazywa się również ładunki bez opakowań, można je podzielić na towar na paletach i bez palet.

Z uwagi na wymiary i kształty, drobnica nie jest w stanie zapełnić zarówno pojazdu, jak i kontenera, dlatego firmy transportowe łączą ją w jedną przesyłkę. Transport ładunków drobnicowych jest zdecydowanie droższy w porównaniu z ładunkami masowymi. Zastosowanie zasad odpowiedniego pakowania przesyłek drobnicowych pozwala nie tylko zmniejszyć koszty transportu, ale również znacząco usprawnia proces, chociażby załadunku i rozładunku.

Jedną z cech transportu drobnicowego są komplikacje przy organizacji przewozu, a także rozproszenie nadawców i odbiorców przesyłek. Ponadto wydłużeniu ulega również czas transportu, głownie z uwagi na dodatkowe operacje, które muszą zostać wykonane, tak aby był on możliwy i opłacalny.

Jakie przesyłki nie zaliczają się do drobnicy?

Przesyłką drobnicową nie mogą być towary, które muszą być przewożone w specjalnych warunkach. Do drobnicy nie zalicza się przewozu broni, materiałów wybuchowych,  towarów ponadgabarytowych, towarów z krótkim terminem ważności, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, wyrobów farmaceutycznych, zwierząt, żywych roślin, wyrobów jubilerskich, wyrobów farmaceutycznych, oraz niektórych towarów niebezpiecznych.

Jak zabezpieczyć przesyłki drobnicowe?

Przesyłki drobnicowe powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, a także uszkodzeniu innych towarów przewożonych tym samym transportem zbiorczym. Niewłaściwe opakowanie może prowadzić do uszkodzeń przesyłki w transporcie, a także generować dla Zleceniodawcy dodatkowe koszty w przypadku konieczności ponownego opakowania przesyłki przez Operatora. 

Podstawowe zasady pakowania przesyłek drobnicowych, czyli o czym powinieneś pamiętać?

Nadawca przesyłki drobnicowej jest zobowiązany do określenia rzeczywistej wagi i prawidłowych wymiarów. Parametry te podlegają weryfikacji, a ich korekta wpływa nie tylko na zmianę kosztów dostawy, ale również może generować opłaty dodatkowe.

Ważne! Wszystkie paczki powyżej 30 kg wagi rzeczywistej muszą być przygotowane do wielokrotnego przeładunku mechanicznego. Maksymalna waga przesyłki drobnicowej nie powinna przekraczać 3500 kg. Z kolei maksymalna ilość ładunku nie powinna przekraczać 1-8 mp.

Maksymalne wymiary ładunku drobnicowego:

 • długość: 2,2 m 
 • szerokość: 2,2 m 
 • wysokość: 2,2 m

Jednostkowanie – co to takiego?

Jednostkowaniem nazywa się tworzenie jednej jednostki ładunkowej z wielu mniejszych ładunków. Dokładnie w taki sposób postępuje się z ładunkami drobnicowymi, tak aby były one łatwiejsze w transporcie. Dodatkowo proces jednostkowania zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniem i czynnikami pogodowymi.

Wśród metod jednostkowania wymienia się:

– paletyzację – umieszczenie ładunków na palecie

– pakietyzację – łączenie towarów w pakiety

– konteneryzację – wstawienie ładunków do kontenera

Zasady pakowania przesyłek drobnicowych 

Pakowanie palet

Drobnicę na palecie powinno się ułożyć w taki sposób, aby nic nie wystawało poza obszar palety oraz owinięty folią stretch. Ważne, aby dolne końce folii zachodziły na konstrukcję palety oraz pokrywały ładunek drobnicowy od góry. Do paletyzacji warto zastosować także taśmę pakową i zabezpieczenia boczne, aby towar nie przesuwał się w obrębie samej palety. 

Podczas transportu ładunków drobnicowych dopuszcza się wykorzystanie palet drewnianych (bez uszkodzeń i procesów gnilnych), wykonanych z tworzywa sztucznego oraz palet kartonowych (do użytku jednorazowego, przeznaczone do lżejszych ładunków zgodnie z wytycznymi producenta). Pamiętaj, paleta powinna być dostosowana do wielkości i wagi przewożonego ładunku. Maksymalna waga 1 palety to 1000 kg.

Piętrowanie

W tym celu użyj przekładek zgodnych z wymiarami palety. Warto zastosować odstęp od brzegów palety, gdyż towar poddany wstrząsom podczas jazdy, może się przesuwać w obrębie samej palety. 

Ważne! Nie przekraczaj 1 m ułożonych na sobie paczek. W przypadku przewozu worków zadbaj o to, aby nie wystawały one poza obrys palety. Jeżeli towaru nie można piętrować, oznacz go za pomocą odpowiedniego trójkąta-piramidki.

Pakowanie wiader i puszek

Transportując puszki lub wiadra, przewożony ładunek drobnicowy należy ustawić tak, aby wystające elementy (np. uchwyty) nie wbijały się w bok puszki/wiadra stojącego obok. W tym celu warto skorzystać z przekładek, a całość należy zafoliować, dzięki temu będziesz miał pewność, że przewożona drobnica pozostanie stabilna i bezpieczna.

Towary mieszane

Jeśli przewozisz tak zwane towary mieszane, pamiętaj, aby uwzględnić kształt i wagę każdego opakowania. Cięższe ładunki powinny znaleźć się na dole, a lżejsze na górze. Ponadto niższe warstwy powinny być pełne, aby nie uległy zgnieceniu podczas transportu. Bardzo istotne jest też właściwe zafoliowanie drobnicy, zapewniające stabilność ładunku podczas jazdy.

Przesyłki nienormatywne

Palety o niestandardowych wymiarach, w których często znajdują się towary delikatne oraz wrażliwe na wstrząsy i naciski, wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Zabieg ten pozwoli zapobiec uszkodzeniu ładunku drobnicowego w trakcie transportu. 

Ważne! Ciężkie elementy zapakuj w kartony, kolejno zabezpiecz je taśmami. Z kolei bardzo ciężkie ładunki drobnicowe należy zapakować w odpowiednio wzmocnione skrzynie.

Dłużyca

W przypadku dłuższych, nietypowych rozmiarów palet należy je pakować następująco:

 • podczas transportu wąskiej dłużycy wymagane jest podłożenie klocków drewnianych o wysokości minimum 15 cm. Szerokość klocków powinno się zawsze dostosować do szerokości ładunku.
 • ładunki do 3 m długości należy zabezpieczyć minimum 2 klockami rozmieszczonymi skrajnie, w odległości ok. 20 cm od końców elementu. 
 • ładunki dłuższe niż 3 m należy zabezpieczyć klockami rozmieszczonymi proporcjonalnie do długości ładunku, jednak nie rzadziej niż co 2 m, w sposób uniemożliwiający wygięcie towaru.
 • elementy przekraczające 60 cm szerokości i /lub 1000 kg wagi zaleca się zastosowanie palet drewnianych dostosowanych do szerokości ładunku.

Maksymalne wymiary ładunku dłużycowego:

 • długość: od 2,4 m do 6,2 m 
 •  maksymalna waga rzeczywista: do 1500 kg 
 •  powierzchnia całkowita nieprzekraczająca: 3,84 m2

Ważne! W każdym z powyższych przypadków ładunek dłużycowy powinno się na stałe przytwierdzić do nośnika.

Jak powinno się adresować drobnicę?

W momencie, gdy poprawnie zapakujemy przesyłkę drobnicową, nie możemy zapomnieć o jej zaadresowaniu. Ważne, aby pakunek był wyraźnie i czytelnie opisany przez Nadawcę.

Zalecamy wykorzystanie drukowanych etykiet udostępnionych przez naszą firmę ENPIRE. Etykiety te wykorzystują kody kreskowe. Należy je umieścić po krótszym boku palety,  w jej prawym górnym rogu. Ponadto powinniśmy przykleić etykiety w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający jej odklejenie podczas transportu. Pamiętaj, prawidłowe opakowanie przesyłki leży po stronie nadawcy towaru. 

JAK ZABEZPIECZYĆ ROSZCZENIE REKLAMACYJNE

Specyfika transportu ładunków warunkuje ich szczególną podatność na szereg czynników zewnętrznych zwiększających możliwość powstania szkody. Każdy etap przewozu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia zdarzeń, mających negatywny wpływ na stan naszej przesyłki. Nie jesteśmy w stanie skutecznie uwzględnić wszystkich ryzyk, które mogą być źródłem trudności. Awarie sprzętowe, zdarzenia drogowe czy warunki atmosferyczne to zdarzenia, na które nie mamy wpływu. Możemy jednak zminimalizować skutki tego rodzaju sytuacji, dysponując odpowiednią wiedzą.

Jak i kiedy złożyć reklamację?

Pierwszą czynnością w procesie reklamacji jest określenie podmiotu, który na bazie obowiązujących regulacji prawa transportowego, jest uprawniony do dochodzenia roszczenia. W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia z zainicjowaniem procesu reklamacyjnego przez osobę nieuprawnioną. Pamiętajmy, że nadawca jest uprawiony do rozporządzania przesyłką, a tym samym do dochodzenia roszczenia, tylko do momentu przyjęcia listu przewozowego przez odbiorcę. Gdy po przyjęciu listu, odbiorca stwierdzi wadliwy stan przesyłki, jest on uprawniony do zgłoszenia szkody przewoźnikowi.

Oprócz zgłoszenia roszczenia przez osobę uprawnioną, jest jeszcze jeden czynnik, który ma szczególne znaczenie dla wszczęcia procesu reklamacyjnego. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej. Taki wymóg wprowadza nie tylko prawo krajowe (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego §5), ale również międzynarodowe (Konwencja CMR art.32 ust.2). Za formę pisemną wciąż nie jest uznawana zwykła wiadomość mailowa – jeżeli przesyłamy zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej dołączmy do wiadomości skan lub zdjęcie pisma z podpisem. Uprawnieni do dochodzenia roszczeń wielokrotnie zamykali sobie drogę do odzyskania odszkodowania lub rekompensaty, tylko z powodu złożenia reklamacji w nieodpowiedni sposób.

Pamiętajmy również o terminach. To bardzo częsty powód odrzucenia reklamacji. Co prawda na bazie polskich przepisów nie występuje termin graniczny do zgłoszenia reklamacji (z wyjątkiem terminów przedawnienia roszczenia, które wynoszą odpowiednio 1 rok (np. w przypadku ubytku lub uszkodzenia) lub 2 miesiące od wydania przesyłki – w przypadku zwłoki, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia), to zwlekanie z jej złożenie zmniejsza nasze szanse ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie. W transporcie międzynarodowym taki termin jest regulowany art. 30 Konwencji CMR (szkody widoczne powinny zostać zgłoszone już w chwili przyjęcia przesyłki, szkody ukryte w ciągu 7 dni, szkody wynikłe z opóźnienia w terminie 21 dni – wskazane terminy liczymy zasadniczo od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy).

Na co zwrócić uwagę w trakcie transportu?

Po omówieniu kwestii formalnych, przejdźmy do zagadnień związanych ściśle z ładunkiem:

 1. Przygotuj się do transportu. Kluczowe znaczenie dla jakości usługi transportowej ma stan przesyłki wydanej przewoźnikowi. Nie tylko jej odpowiednie opakowanie, ale i rozmieszczenie oraz właściwe zabezpieczenie w przestrzeni ładunkowej, ma wpływ na jej stan końcowy. Wydając przesyłkę zadbaj, aby kierowca uczestniczył w załadunku (lub przynajmniej był jego świadkiem), zapoznał się z jej stanem, potwierdził sposób zabezpieczenia lub zabezpieczył ją samodzielnie. Przewoźnik może odmówić przyjęcia wadliwie przygotowanej przesyłki.
 2. Bądź w stałym kontakcie ze swoim spedytorem lub przewoźnikiem i reaguj na problemy. Wielu późniejszych trudności można uniknąć zapobiegając im w porozumieniu ze zleceniobiorcą (np. zmiana trasy, zmiana pojazdu). Mierz siły na zamiary. Każdy transport musi być odpowiednio zaplanowany. Negatywne czynniki, które można przewidzieć już na wstępnym etapie, powinny zostać ujęte w planie transportu (np. prognoza pogody, kolejki na granicy). Nie stawiaj warunków niemożliwych do spełnienia. Gdy znane są Ci utrudnienia, nie oczekuj realizacji przewozu pomimo ich istnienia (np. pokonanie trudnego odcinka w nierealnym czasie).
 3. Jeżeli odbierasz przesyłkę zweryfikuj jej stan. Jest to decydujący moment w procesie późniejszego dochodzenia roszczenia. Jeżeli zaniedbasz podjęcia działań na tym etapie, nie będziesz już mógł ich cofnąć. zweryfikuj stan przesyłki i opakowania,

  >
   zrób zdjęcia uszkodzonych elementów (zarówno zdjęcie detali, jak i zdjęcia w szerszym ujęciu, najlepiej wraz z autem (z widocznymi tablicami rejestracyjnymi auta), którym ładunek był transportowany, jeżeli masz taką możliwość zrób również zdjęcia ładunku na pojeździe),
  > wpisz krótką notatkę na temat szkody w liście przewozowym (dokumencie CMR),
  przygotuj wraz z kierowcą protokół szkody, w którym zostanie opisany stan przesyłki, data przyjęcia oraz prawdopodobny powód uszkodzenia. Protokół szkody to najważniejszy dokument w procesie likwidacji szkody. Nie zapomnij o nim.
  > zabezpiecz uszkodzony towar na wypadek konieczności jego oględzin. Jeżeli chcesz go naprawić, zaczekaj na taką dyspozycję od podmiotu, któremu złożysz reklamację.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji pamiętaj, że to dopiero początek, nie koniec procesu dochodzenia należności. Reklamacja powinna zawierać pełny materiał- dowody, który udało Ci się zgromadzić, specyfikację towaru oraz dokument kosztowy (zazwyczaj faktura) na potwierdzenie wartości ładunku. Powinieneś również określić jaka jest kwota roszczenia. Nie zawsze taką kwotą musi być cała wartość towaru.

W przypadku, gdy przewoźnik zgłosi szkodę ze swojej polisy OCP, ubezpieczyciel może zwrócić się o dodatkowe dokumenty konieczne w procesie likwidacji szkody, wydania towaru do oględzin, czy też potwierdzenia utylizacji towaru.

Musisz również brać pod uwagę granice odpowiedzialności. Przewoźnik odpowiada tylko za uszkodzony ładunek. Dlatego powinieneś unikać powstania kosztów dodatkowych – ani przewoźnik, ani jego ubezpieczyciel nie zrekompensują ich, w przypadku doliczenia do wartości szkody.
W transporcie międzynarodowym górną granicę odpowiedzialności przewoźnika za częściowe lub całkowite zaginięcie towaru określa Konwencja CMR art. 23 ust.1 i 3. Jest to kwota stanowiąca równowartość 8,33 SDR (specjalnej jednostki rozrachunkowej) za 1 kg brakującej wagi brutto. Możesz więc zostać zaskoczony wysokością odszkodowania, znacznie mniejszą niż wartość towaru.

Specjaliści ENPIRE rekomendują wykupienie ubezpieczenia cargo, które w pełni chroni przewożoną przesyłkę od niespodziewanych ryzyk. Na wielu poziomach jest to idealna ochrona interesu nadawcy i odbiorcy ładunku. Jako jego atuty, należy wskazać:

 • brak konieczności wykazywania winy przewoźnika, jak w przypadku zgłoszenia szkody z polisy OCP,
 • szerszy zakres ochrony w porównaniu do odpowiedzialności z polisy OCP (np. zdarzenia losowe),
 • znacznie szybsza decyzja o wypłacie odszkodowania,
 • odpowiedzialność do pełnej wartości przesyłki, deklarowanej jako suma ubezpieczenia,
 • niska składka.

Zapytaj spedytora ENPIRE o możliwość objęcia swojej przesyłki ubezpieczeniem cargo.

Z realizacją transportu nierozerwalnie wiąże się ryzyko wystąpienia zagrożeń. Warto podjąć działania, które zminimalizują straty w przypadku wystąpienia niepożądanej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia, które stanowią najbardziej efektywne i najczęściej stosowane narzędzie minimalizacji ryzyka w transporcie. Z drugiej strony, warto przewidywać potencjalne zagrożenie i minimalizować ich skutki. Jeśli dojdzie do szkody, pamiętajmy, że to zleceniodawca ma największy wpływ na sposób zaspokojenia roszczenia. Tym samym paradoksalnie to właśnie on może skutecznie uniemożliwić zaspokojenie swojej szkody, zaniedbując lub świadomie pomijając czynności konieczne w procesie reklamacji.

TRANSPORT FRACHTEM MORSKIM. CZY NADAL JEST OPŁACALNY?

Transport towarów drogą morską to jedna z możliwości jaką możesz wybrać przy dostarczeniu Twojej przesyłki. Ten rodzaj przewozu sprawdza się w szczególności w przypadku konieczności przewiezienia dużej ilości ładunku za jednym razem. Ładowność statków pozwala na przewóz nawet ciężkich, dużych (ponadgabarytowych) towarów. Do tej pory transport morski był jedną z najtańszych metod przewozu ładunków. Jednak z powodu pandemii Covid -19 wysokość opłat znacznie się zmieniła. Czy transport statkiem nadal jest opłacalny?

Jak kształtują się ceny transportu morskiego

Niestety, ze względu na pandemię koszt przewozu towarów statkiem wzrósł w ciągu roku ponad dwukrotnie. Indeks cen transportu morskiego World Container Index (WCI) 19 listopada 2020 roku wyniósł 2834,73 dolara za 40-stopowy kontener, co stanowiło wzrost aż o 107 proc. w stosunku do końca listopada 2019. Oznacza to, iż w listopadzie przebił on poziom Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), wskaźnik mierzący stawki transportu kolejowego na trasie Chiny-Europa – październikowy, poziom ERAI wyniósł 2676 dolarów.

Jeszcze pod koniec lutego 2020 indeks WCI wynosił 1576 dolarów, w czerwcu znajdował się na poziomie 1628 dolarów, by w ciągu lata dramatycznie wzrosnąć. W połowie września osiągnął pułap 2600 dolarów i zaczął zbliżać się do stawek tradycyjnie droższego transportu kolejowego. Okazuje się, że ceny transportu kolejowego są w tym momencie dużo bardziej stabilne. Wskaźnik ERAI w październiku 2020 był ledwie o 0,3 proc. wyższy niż w październiku 2019. Jeśli przeanalizujemy wysokość ERAI z ostatnich dwóch lat zauważymy, że ani razu nie spadł poniżej 2600 dolarów, a najwyższym osiągniętym przez niego poziomem było 2809 dolarów.

Co spowodowało takie zachowanie cen transportu na rynku? Problem zaczął się już na początku 2020 roku, kiedy to z powodu pandemii pojawiły się drastyczne ograniczenia ruchu lotniczego. Spadek podaży doprowadził do wzrostu stawek, dlatego agenci zaczęli częściej wykorzystywać do przewozu statki. Niestety z powodu pandemii miliony kontenerów zaczęło zalegać w portach Chin, Europy i Ameryki Północnej. Dodatkowo ze względów finansowych chińscy armatorzy chętniej wysyłają kontenery do USA. W tym samym czasie wzrosło także zapotrzebowanie na przewóz środków higienicznych i ochronnych. Między innymi z tych powodów, armatorzy nie są w stanie zapewnić optymalnej ilości pustych kontenerów. To właśnie braki sprzętowe doprowadziły do wzrostu cen za fracht morski.

Czy rok 2021 ustabilizuje rynek transportowy?

W pierwszym kwartale bieżącego roku niestety raczej nie możemy liczyć na spadek cen transportu morskiego. Ze względu na problemy z dostępnością kontenerów, spedytorzy zaczęli szukać innej alternatywy dla swoich transportów. Zwiększony popyt na usługi przewoźników kolejowych widoczny jest w wolumenie przewiezionych ładunków. Jeden z największych operatorów kolejowych, posiadający ok. 80 proc. rynku na trasie Chiny-Europa, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku przewiózł 384 tys. TEU, czyli znacznie powyżej wyniku w całym 2019, który wyniósł 333 tys. TEU. Tegoroczny plan spółki zakłada osiągnięcie przewozów na poziomie 550 tys. TEU, co stanowiłoby wzrost o 68 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Niestety wzmożony ruch kolejowy doprowadził do pogłębienia się problemu zatorów na granicy chińsko-kazachskiej (a także na polskiej granicy), gdzie następuje zmiana rozstawu osi w wagonach. W konsekwencji doprowadziło to do znacznych opóźnień w dostawie towarów oraz wzrostu cen za fracht.

Cały świat liczy na to, że poprawa sytuacji zdrowotnej i wprowadzenie szczepień przeciw Covid-19, odblokuje w jakimś stopniu międzykontynentalny transport morski. Musimy jednak pamiętać, że pandemia nadal pokazuje swoje groźne oblicze, dlatego przedsiębiorcy powinni być przygotowani na niestabilną sytuację na rynku transportowym, bez względu na środek przewozu.

PRZEWÓZ TOWARÓW POMIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

WYTYCZNE DLA PRZEWOŹNIKÓW I KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jak wiadomo Zjednoczone Królestwo 1 lutego 2020 opuściło Unię Europejską i do końca bieżącego roku jest w tzw. “okresie przejściowym”, podczas którego ustalane są między innymi warunki handlu i przewozu towarów. Przyjrzyjmy się zatem jak będą wyglądały nowe zasady transportu z/do Wielkiej Brytanii.

Dokumenty i potrzebne zezwolenia

Do wykonywania swojej pracy brytyjscy kierowcy nadal będa zobowiązani do posiadania przy sobie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Kierowcy z UE pracujący dla brytyjskich operatorów mogą nadal posługiwać się CPC, jednakże jeśli będą wykonywać tę pracę w długim terminie powinni je wymienić na wystawione przez Wielką Brytanię. Niestety kierowcy brytyjscy pracujący dla operatorów z UE będą musieli wymienić swoje CPC na świadectwa odpowiednie dla UE.

W dalszym ciągu kierowcy będa zobowiązani do posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, a w niektórych krajach także międzynarodowego prawa jazdy IDP.

Ciągle trwają rozmowy co do potrzeby posiadania przez brytyjskich kierowców pozwoleń na wjazd na teren UE. Paszport kierowców z Wielkiej Brytanii będzie musiał być ważny przez co najmniej 6 miesięcy, aby mogli oni podróżować do UE. Obywatele UE, EOG i Szwajcarii od 1 października 2021 roku przy wjeździe do Wielkiej Brytanii będą zobowiązani posiadać paszport.

Brytyjscy przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe będą nadal potrzebowali odpowiedniej licencji dla operatorów “brytyjskiej licencji na poruszanie się po wspólnocie” (wytyczne zostaną zaktualizowane, gdy tylko zostaną uzgodnione nowe przepisy). Brytyjscy przewoźnicy będą też musieli posiadać na niektóre przewozy zezwolenia EKMT, jednak nie jest jeszcze ustalone jednoznacznie na jakie przejazdy.

Od nowego roku brytyjscy kierowcy w trakcie poruszania się po krajach UE będą potrzebowali Zielonej Karty – ubezpieczenia komunikacyjnego. Można będzie ją uzyskać od towarzystwa ubezpieczającego pojazd. Kierowcy będą musieli posiadać także naklejkę z kodem GB umieszczoną na tyle pojazdu lub przyczepy.

Operatorzy z UE są zobowiązani do posiadania licencji wydanej przez kraj, w którym mają swoją siedzibę oraz kopii licencji wspólnotowej. Będą musieli posiadać także dowód ubezpieczenia pojazdu i przyczepy. Kierowcy z UE nadal mogą wykonywać operacje kabotażowe na terenie Zjednoczonego Królestwa – nie ma jeszcze ustalonych zasad co do tego typu przewozów.

Obowiązki transgraniczne w trakcie transportu towarów

Firma transportowa nadal będzie mieć obowiązek przygotowania wszystkich właściwych dokumentów celnych (osobiście bądź przez firmy spedycyjne), które kierowca musi mieć w pojeździe podczas trwania przejazdu.
Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony (EXS i ENS) będą wymagane w trakcie przywozu i wywozu z Wielkiej Brytanii. Ze względu na pandemię koronawirusa deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii nie będą wymagane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewóz towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Kierowcy samochodów ciężarowych opuszczający Wielką Brytanię lub wyznaczeni przewoźnicy powinni sprawdzić w serwisie internetowym „Check an HGV is ready to cross the border” czy ich samochód ciężarowy ma dokumentację wymaganą do przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy samochód będzie opuszczał Zjednoczone Królestwo przez Dover lub Eurotunel. W takim wypadku potrzebne będzie zezwolenie “Kent Access Permit” do przejazdu przez obszar hrabstwa Kent. 

Kierowca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do spełnienia wymogów importowych kraju UE, do którego wjeżdża. Przedsiębiorca realizujący przewozy w ramach procedury ATA musi przekazać kierowcy karnet ATA i towar, który następnie zostanie skierowany do kontroli granicznej w urzędzie wyjścia w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia kierowca musi sprawdzić czy zostały spełnione wymogi dotyczące deklaracji EXS i ENS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przewozu. Na granicy z UE kierowca musi okazać karnet ATA, a następnie przekazać go odbiorcy towarów. 

Kierowca realizujący przejazdy na podstawie konwencji TIR musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Przedsiębiorca lub spedytor musi przekazać kierowcy karnet TIR oraz dopełnić formalności pozwalających na zadeklarowanie przewozu w systemie NCTS. Karnet TIR wraz z towarem musi być przedstawiony organom kontroli granicznej w urzędzie wyjścia w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia kierowca musi sprawdzić czy zostały spełnione wymogi dotyczące deklaracji EXS i ENS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przewozu. Na granicy z UE kierowca musi okazać karnet TIR i upewnić się czy został on podstemplowany przez organy celne UE, a po zakończeniu przejazdu kierowca musi go zwrócić do przedsiębiorcy lub spedytora.

Przewóz towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Kierowca mający zamiar opuścić Unię Europejską powinien posiadać właściwe dokumenty celne, musi potwierdzić czy przedsiębiorca dopełnił unijnych procedur wywozu i oraz czy eksporter spełnił wszystkie wymogi Wielkiej Brytanii w zakresie przywozu.

Od stycznia 2021 r. przez okres 6 miesięcy obowiązywać będą różne wymogi celne dla towarów kontrolowanych i niekontrolowanych. Od początku roku przewoźnik musi posiadać MRN przy przewozie towarów kontrolowanych. Przy przewozie towarów niekontrolowanych można dokonać wpisu do własnej ewidencji handlowej i zgłoszenia uzupełniającego, złożonego w Królewskim Urzędzie Podatkowym i Celnym (HM Revenue and Customs, HMRC). Będą też wymagane deklaracje EXS dla towarów opuszczających obszar celny UE oraz ENS w przypadku przywozu towarów do Zjednoczonego Królestwa.

Dla przewożonych towarów kierowca musi posiadać dowód zgłoszenia celnego od przedsiębiorcy, który może zawierać: numer MRN (UK entry number), numer EORI przedsiębiorcy (jeśli importer zgłasza deklarację w ramach własnej ewidencji), unijny numer MRN zgłoszenia wywozowego.

Brytyjskie władze twierdzą, że nie będą zatrzymywać rutynowo pojazdów wjeżdżających na terytorium ich państwa, jednak funkcjonariusze służb granicznych mogą kontrolować pojazdy pod kątem przestępstw celnych oraz bezpieczeństwa.

Kierowca realizujący przewóz towarów w ramach procedury CTC powinien otrzymać od przedsiębiorcy dokument TAD ze zwolnieniem do procedury tranzytowej lub numer LRN, który nie został zwolniony do procedury tranzytowej. Firmy transportowe korzystające z procedury CTC będą mogły stosować proces oparty na dokumentach papierowych lub korzystać z serwisu GVMS (Goods Vehicle Movement Service), w zależności od miejsca docelowego przesyłki. Kierowca będzie musiał posiadać numer referencyjny MRN z dokumentu TAD, który stanowi dowód, że towar posiada deklarację do przewozu.

Jeżeli kierowca realizuje przewóz towarów do Wielkiej Brytanii na podstawie konwencji ATA, jest zobligowany posiadać karnet ATA, podstemplowany przez organy celne UE. Kierowca realizujący przewóz na podstawie konwencji TIR musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Przedsiębiorca lub spedytor ma obowiązek przekazania kierowcy karnetu TIR, zadeklarowania przewozu w systemie NCTS oraz przekazania numerów referencyjnych towarów. Na granicy z UE kierowca musi posiadać karnet TIR, a na przejściu z Wielką Brytanią dostosować się do lokalnych procedur. Po zakończeniu przejazdu karnet TIR powinien być zwrócony do przedsiębiorcy lub do firmy transportowej.

Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony muszą być złożone na 1 godzinę przed przybyciem do UE (podróż Eurotunelem) lub 2 godziny wcześniej (rejs przez Dover). Obowiązkiem firmy transportowej jest posiadanie tej deklaracji przy wjeździe do Francji, wypełnionej przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku zawrócenia kierowcy z Francji z powodu nieposiadania deklaracji bezpieczeństwa, należy skontaktować się pośrednikiem celnym.

Brytyjski rząd przygotował zestaw procedur i wytycznych dla przewoźników i kierowców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Nie wszystkie zasady co tego rodzaju przewozów zostały ustalone ostatecznie, a na niektóre wyjaśnienia musimy jeszcze zaczekać. Będą one ustalane z władzami UE i ogłaszane na bieżąco na rządowej stronie Wielkiej Brytanii.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Branża TSL to działalność związana z ogromnym ryzkiem. Zazwyczaj to przewoźnik jest zagrożony poniesieniem odpowiedzialności za szkody, które wyniknęły podczas transportu, niezależnie od tego czy powstały one z jego winy czy też z przyczyn niezależnych. W jaki sposób firma transportowa może odpowiadać przed Klientem za ewentualne uszkodzenia lub kradzież towaru? Odpowiedź to odszkodowanie, w branży transportowej rozliczne przy pomocy SDR lub innego ubezpieczenia oferowanego przez brokerów na całym świecie.

Co to są SDR-y?

SDR (Special Drawings Rights), czyli Specjalne Prawa Ciągnienia. Jest to rozrachunkowa jednostka pieniężna, którą stworzył Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1969 roku. SDR mają charakter pieniądza bezgotówkowego, istnieją w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. Stanowią one zagraniczne aktywa rezerwowe, przydzielane członkom funduszu, proporcjonalnie do wniesionych przez nich udziałów. SDR są wyznaczane na podstawie tzw. koszyka walutowego, składającego się obecnie z dolara amerykańskiego, euro, juana, jena i funta szterlinga, w proporcjach zależnych od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych. Wagi poszczególnych walut na lata 2016-2020 rozkładają się następująco: USD 41,7%, EUR 30,9%, CNY 10,9%, JPY 8,3%, GBP 8,1%. Obecnie rozliczenia w SDR stosowane są zarówno między członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jaki i krajami do niego nienależącymi.

Wysokość odszkodowania w ramach konwencji CMR.

Zasadą prawa cywilnego jest pełna kompensacja szkody wyrządzonej przez osobę, która ją spowodowała. W jej ramach, sprawca szkody, ma obowiązek zwrócenia poszkodowanemu wartość realnego uszczerbku majątkowego, wraz z utraconymi korzyściami, które poszkodowany uzyskałby gdyby taka strata nie nastąpiła, np. zysk ze sprzedaży towaru. Transport krajowy jest realizowany na podstawie zapisów Prawa Przewozowego, natomiast w transporcie zagranicznym mają zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów – Konwencji CMR. Ma ona zastosowanie przy wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pod warunkiem, że miejsce nadania towaru i miejsce przeznaczenia znajduje się w dwóch różnych krajach, przy czym co najmniej jedno z nich jest stroną wspomnianej umowy. Przy zastosowaniu Konwencji przewoźnik odpowiada za czynności podejmowane przez swoich pracowników, jak za swoje własne.

Zdarzyła Ci się utrata towaru i zastanawiasz się jak obliczyć wielkość odszkodowania jakie uzyskasz w ramach porozumienia CMR? Podstawowa informacja jakiej będziesz potrzebował to wartość towaru w miejscu i czasie, w którym go przyjąłeś (bierzemy pod uwagę kraj i datę przyjęcia ładunku). Załóżmy, że przewozisz owoce w cenie 1 zł za kilogram, a średni kurs SDR na dzień 6.10.2020 wynosi 5,39 PLN. Konwencja mówi o ograniczeniu w odszkodowaniu, w transporcie drogowym wynosi ono 8,33 SDR na 1 kg masy ładunku, czyli:  

8,33 x 5,39 (wartość SDR) = 44,89 PLN/kg

W praktyce oznacza to, że jeśli przewozisz towar o wartości poniżej 44 zł za kilogram (czyli np. nasze owoce), to w razie utraty towaru istnieje możliwość odzyskania pełnej wartości utraconego ładunku.
Co zrobić jeśli jednak przewozisz ładunek, którego wartość przekracza te 44 zł za kilogram, np. sprzęt elektroniczny? Czy istnieją inne rodzaje ubezpieczeń, z których może skorzystać przewoźnik?

Ubezpieczenie Cargo oraz OCP

Ubezpieczenie Cargo chroni mienie w transporcie i obejmuje ochroną towar, od utraty, ubytku czy zniszczenia. Przy ubezpieczeniu Cargo firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie klientowi w pełnej wartości utraconego towaru, niezależnie od tego z jakiego powodu powstała starta. Trzeba pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe zapisują w umowach różne wyłączenia. Wśród nich może znaleźć się tzw. „rażące niedbalstwo” czyli np. źle zapakowany lub niewłaściwie załadowany towar. Wyłączeniom z ubezpieczenia mogą podlegać: bagaże osobiste, wartości pieniężne, dokumenty, zwierzęta, straty powstałe w wyniku nietrzeźwości lub opóźnień w dostawie. Ubezpieczyciel może też wymagać zachowania innych środków ostrożności, a niedotrzymanie ich grozi utratą wypłacenia odszkodowania. Istnieje możliwość zgłoszenia towarów wyłączonych z podstawowego ubezpieczenia Cargo, indywidualnie za dodatkową opłatą.

OCP jest z kolei ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, którą regulują przepisy o przewozie krajowym i konwencji CMR. Zakres ochrony OCP jest ograniczony do winy przewoźnika, nie obejmuje szkód spowodowanych siłą wyższą czy też będących wynikiem właściwości towaru. Ochrona może obejmować zarówno transport na terenie kraju jak i międzynarodowy. Decydując się na ubezpieczenie OCP warto sprawdzić co podlega wyłączeniu, czy towarzystwo nie stawia dodatkowych warunków w zakresie zabezpieczenia przewożonych towarów, czy polisa obejmuje ochroną zdarzenia, które mają miejsce na parkingu niestrzeżonym.

W branży transportowej zarządzanie ryzkiem jest szczególnie ważnym aspektem. Na przewoźniku ciąży ogromna odpowiedzialność za przyjęty do transportu towar. Warto zastanowić się nad doborem właściwego ubezpieczenia mienia oraz samej firmy, tak byśmy byli odpowiednio chronieni w procesie całego transportu, bez względu na wartość przewożonego towaru. Należy pamiętać, że OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika, nie obejmując przy tym wszystkich możliwych ryzyk. Konwencja CMR natomiast uprawnia do odszkodowania do określonej kwoty za kilogram ładunku. W takim układzie może jednak wybrać ubezpieczenie Cargo? Masz pytania lub wątpliwości jak dobrać właściwe ubezpieczenie dla Twojego transportu? Skontaktuj się z naszym specjalistą, który dobierze optymalne rozwiązanie.

BEZPIECZEŃSTWO TOWARÓW TRANSPORTOWANYCH TABOREM CHŁODNICZYM

Każdy towar, który chcemy przewieźć, posiada określone cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne. To właśnie od tych cech zależy odpowiedni dobór opakowania ładunku, sposobu jego ułożenia w środkach transportu, zastosowanie odpowiedniego taboru czyli stworzenia właściwych warunków przewozu, tak aby ładunek dotarł do odbiorcy w stanie nienaruszonym. Przewóz materiałów delikatnych czy wrażliwych na wahania temperatury to jeden z najbardziej wymagających procesów w branży TSL. W artykule poniżej opowiemy o tym jakie towary wymagają specjalnych warunków przewożenia i z jakimi problemami zmagają się spedytorzy przy tego rodzaju przesyłkach.

Ładunki wrażliwe na zmiany temperatury

Transport chłodniczy wykorzystywany jest między innymi w branży: spożywczej, farmaceutycznej, rolniczej, chemicznej czy też kosmetycznej. Utrzymanie w czasie przewozu optymalnej temperatury jest uzależnione przede wszystkim od temperatury wewnętrznej ładunku i temperatury otoczenia. Ważna jest też szybkość i sposób przeprowadzonych robót ładunkowych i rozładunkowych oraz procesy chemiczne i biochemiczne, jakie zachodzą w samych artykułach. W celu zahamowania tych procesów oraz utrzymania niskiej temperatury w czasie przewozu ładunki mogą być poddane wstępnemu schładzaniu.

W transporcie produktów wrażliwych na zmiany temperatury wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: mrożone i chłodzone. Temperatura w ładowni w czasie ich przewozu nie powinna wykazywać większych odchyleń niż 4°C. Oprócz utrzymywania właściwej temperatury musi też być ustalona odpowiednia wilgotność oraz wentylacja. Te parametry są szczególnie istotne dla produktów wrażliwych, jakimi są między innymi owoce oraz warzywa. Wilgotność ustawiana jest w procentach, w zależności od rodzaju produktu, który jest transportowany. Odpowiednie ustawienie wszystkich parametrów i ich kontrola w czasie transportu jest kluczem do zachowania świeżości i bezpieczeństwa transportu. 

W naczepach chłodniczych wykorzystujemy rejestratory temperatury, które monitorują na bieżąco temperaturę wewnątrz przez całą drogę. Część z nich jest również wyposażona w czujnik światła, dzięki czemu możemy dokładnie określić kiedy towar dotarł do klienta i został rozładowany. Jednocześnie czujnik ten może służyć jako alert w przypadku niepożądanego otwarcia drzwi naczepy.

Bezpieczeństwo przewożonych towarów

Transport to proces, od momentu opakowania towaru i załadunku, do chwili dostarczenia go do odbiorcy, wymagający zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na ewentualny spadek jakości ładunku, ale też na możliwość jego uszkodzenia lub kradzież. Utrata towarów, szkody komunikacyjne czy kary za opóźnienia w dostawie, to tylko niektóre z kosztów generowanych w wyniku okradania samochodów ciężarowych. Czy wiesz, że samochodami typu chłodnia możesz przewozić towary nie tylko wrażliwe na zmiany temperatury, ale także artykuły wartościowe czy delikatne?

Na pytanie Klientów jak zwiększyć bezpieczeństwo przewożenia towarów, Enpire doradza wykorzystanie do transportu samochodów chłodniczych. Towar wrażliwy czy wartościowy, np. szkło, elektronika, alkohol musi być przede wszystkim odpowiednio opakowany i oznakowany. Bardzo ważne jest też jego właściwe ułożenie i zabezpieczenie w przestrzeni ładunkowej. W samochodach z naczepą typu plandeka towar jest zapinany specjalnymi pasami, które za mocno ściągnięte mogą powodować uszkodzenie towaru. W chłodniach ładunki zabezpieczane są specjalnymi tyczkami rozporowymi, które zapobiegają przesuwaniu się palet, nie ingerując w strukturę pakunku. Sztywna zabudowa samochodu chłodniczego nie pozwala na jej ewentualne przecięcie, tak jak to jest w przypadku plandeki. Chroni ona lepiej nie tylko przed kradzieżami, ale też przed przypadkowym zniszczeniem ściany naczepy, co może skutkować, np. zalaniem towaru deszczem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest użycie padlocka na drzwiach naczepy (specjalnej kłódki) oraz ich dodatkowe zaplombowanie.

Transport produktów wrażliwych na wahania temperatury jest zadaniem trudnym dla przewoźnika. Zmiany warunków jakie mogą zaistnieć podczas niego mają wpływ na znaczne obniżenie jakości przewożonych artykułów i na straty z tym związane. W odpowiedzi na potrzeby klientów, spedytorzy Enpire precyzyjnie planują każdą potrzebę transportową. Dla naszych specjalistów ważne jest przede wszystkim bezpieczeństwo przewożonego towaru. Wybór taboru chłodniczego pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku w efekcie działań przestępczych lub losowych. Skontaktuj się ze specjalistami Enpire i poproś o wycenę przewozu Twojego towaru taborem chłodniczym. Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, tak aby Twój transport dotarł bezpiecznie do celu.

ZMIANY W HOMOLOGACJI POJAZDÓW

Dnia 1 września 2020 roku w życie weszło nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 roku, dotyczące homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych urządzeń technicznych przeznaczonych do takich pojazdów. Rozporządzenie to odnosi się do pojazdów kategorii M (pojazdy silnikowe posiadające przynajmniej cztery koła, służące do przewożenia pasażerów – samochody i autobusy), N (pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu towarów – samochody dostawcze i ciężarowe), O (przyczepy i naczepy).

Jak wygląda procedura homologacji?

Homologacja jest to proces, dzięki któremu pojazd zostaje dopuszczony do ruchu. Procedurą wydawania homologacji w Polsce zajmuje się dedykowany do tego urząd czyli Transportowy Dozór Techniczny. TDT na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej do tego jednostki, wydaje producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do wprowadzenia go na rynek.  Świadectwo to potwierdza spełnienie przez pojazd wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych. Nabywca kupujący nowy pojazd otrzymuje tzw. “świadectwo zgodności”, które zaświadcza, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania.

Jaki jest cel wprowadzenia Rozporządzenia oraz czego ono dotyczy?

Celem tych zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności produktu, w tym przypadku pojazdów, z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych pojazdów do ruchu. Rozporządzenie to wprowadza też nową kwestię, dodatkowy nadzór nad rynkiem pojazdów już eksploatowanych. Oznacza to, że pojazdy, które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły być ponownie zweryfikowane przez organy nadzoru rynku poszczególnych państw członkowskich (samochody wyprodukowane w jednym kraju będą mogły być zweryfikowane przez odpowiedni urząd w innym kraju). Rozporządzenie przewiduje minimalną liczbę kontroli pojazdów, która jest zależna od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim. Komisja Europejska może też zlecić na własny koszt ponowne badania kontrolne pojazdów innym jednostkom do tego upoważnionym niż ta, która przeprowadziła poprzednie badanie homologacyjne. Przepisy w nowej Regulacji wskazują też na kwestie ważności świadectw homologacji, nowych wzorów dokumentów oraz wprowadzają dodatkową indywidualną europejską homologację dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii. Dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za homologację pojazdów za niespełnienie warunków lub niezgodności z zapisami w Rozporządzeniu przewidziane są kary finansowe.


Reforma rynku transportowego i wprowadzenie homologacji jest ważnym krokiem na rzecz walki z zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Inicjatywy komisji obejmują normy jakości powietrza i normy emisji CO, poprawę wyników badań emisji z samochodów, wsparcie rynku paliw alternatywnych w tym produkcji baterii do aut. Przepisy, które weszły w życie 1 września znacząco podniosą poziom jakości i niezależność homologacji typów pojazdów i badań, wzmacniając ogólny system nadzoru oraz ochronę konkurencyjności przemysłu europejskiego.

„PROSTY” ŁADUNEK CZYLI JAK SZYBKO REAGOWAĆ NA NIESPODZIEWANE SYTUACJE

Nasi specjaliści często powtarzają, że spedycja to swoisty bufor między przewoźnikiem a klientem.
Jak ważna to rola przekonują się, gdy coś na poszczególnym etapie transportu idzie niezgodnie z planem.
Dobry spedytor potrafi wtedy zachować zimną krew, wykazać się kreatywnością i znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie.

Zapytanie ofertowe: przewóz kakao

Zapowiadało się proste zlecenie: stały klient, stała trasa…
Dla jednego z naszych stałych kontrahentów realizowaliśmy kolejny transport z okolic Flensburga w Niemczech do podbolońskiej miejscowości we Włoszech.
Ładunkiem było kakao zapakowane w bigbagi – 24 palety, łącznie 24 tony.

Jak zorganizowaliśmy transport?

Zgodnie z założeniami transport dojechał do magazynu po 56 godzinach od załadunku.
Na miejscu okazało się jednak, że pracownicy magazynu nie chcą przyjąć towaru – bigbagi zostały wadliwie zapakowane przez klienta i wystawały poza obrys palety. Odmowa przyjęcia towaru w przypadku branży spożywczej zdarza się niestety coraz częściej. W tym wypadku magazyn zlokalizowany był w firmie produkcyjnej, a poprzez zarządzanie just in time odmowa rozładunku stanowiła spory problem, włączając w to przestój w produkcji. Klient poinformował nas, że mimo stałej współpracy, firma produkcyjna będzie zmuszona kupić kakao od innego dostawcy, jeśli przestój miałby trwać tydzień. Chciał nam zapłacić za powrót towaru, a potem ponowną wysyłkę do Włoch.

Wtedy do akcji wkroczył nasz spedytor.
Po rozmowie z kierowcą i negocjacjach dotyczących terminu powrotu do Niemiec, znalazł we Włoszech magazyn, który zgodził się na szybkie przepakowanie towaru. Zaproponował tę opcję klientowi i po uzyskaniu akceptu, zlecił nowy transport.
Dostarczenie kakao do magazynu oddalonego o 120 km, przepakowanie go oraz powrót do firmy produkcyjnej trwało 2 dni – powrót do Niemiec z kakao, przepakowanie go i ponowny transport do Włoch trwałby przynajmniej tydzień

Zysk

Klient zaoszczędził nie tylko czas, ale i nie poniósł  kosztów reklamacji, czyli odesłania towaru do Niemiec, a także ponownego transportu do Włoch (łącznie ok. 2200 euro).
Najważniejsza jednak okazała się dla niego nasza inicjatywa własna i to, że zdjęliśmy z niego szereg czynności związanych z przeładowaniem towaru.
Nasze działania z kolei pozwoliły mu zyskać większe zaufanie firmy produkcyjnej, która nie miała przestoju w produkcji.

Chcesz podobnych rezultatów? Skontaktuj się z nami i przekonaj się, co możemy Ci zaoferować.

PAKIET MOBILNOŚCI, CZYLI ZMIANY W PRACY KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Nadchodzą ważne zmiany dla firm transportu międzynarodowego.  W lipcu 2020 roku został przyjęty przez Komisję Europejską Pakiet Mobilności. Jakie nastąpią modyfikacje w pracy kierowców i czego będą dotyczyć?

Już 20 sierpnia 2020 roku firmy transportu międzynarodowego będa musiały wprowadzić nowe regulacje, które dotyczą przede wszystkim czasu pracy, przerw, odpoczynku kierowców oraz delegowania pracowników. Co to oznacza dla polskich przewoźników, którzy są obecnie liderami na rynku europejskim? Na pewno nowe wyzwania, obowiązki i wyższe koszty prowadzenia firmy, a co za tym idzie zmniejszenie konkurencyjności usług na rynkach zachodnich.

Zmiany zawarte w regulacjach pakietu mobilności w poszczególnych latach wprowadzania regulacji.

Spróbujmy prześledzić co czeka przedsiębiorców branży TSL w latach 2020-2026.
Przepisy, które będą obowiązywać od 20 sierpnia 2020 roku dotyczą zmiany czasu jazdy i odpoczynku kierowców transportu międzynarodowego oraz zasad powrotu do bazy:

 • obowiązek powrotu kierowcy do bazy firmy lub miejsca zamieszkania raz na trzy-cztery tygodnie,
 • możliwość odbioru kolejno dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godziny) pod warunkiem rekompensaty w dogodnym terminie,
 • wymóg regularnego tygodniowego odpoczynku wyłącznie poza kabiną pojazdu,
 • możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego w sytuacji odbioru jego części na promie,
 • prawo do wykorzystania przez kierowcę 45-min przerwy w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, tak by odpoczywający kierowca nie był zaangażowany w pomoc prowadzącego pojazd,
 • prawo do wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu maksymalnie do 2 godz., tak aby kierowca mógł dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub do miejsca zamieszkania.

Przepisy, które będą obowiązywać od 2 lutego 2022 roku, dotyczą objęcia kierowców przepisami dotyczącymi pracowników delegowanych. W praktyce oznacza to, że kierowca otrzyma minimalne wynagrodzenie obowiązujące w państwie, w którym aktualnie pracuje. Firma transportowa będzie musiała ponieść wyższe koszty wynagrodzenia oraz rozliczeń pracy kierowcy. Pakiet Mobilności wprowadza zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców wykonujących przewozy bilateralne, tranzytowe, kombinowane (jeśli są wykonywane w ramach transportu bilateralnego) i dla przewozów typu cross trade (zwolnienie obejmuje 1 operację doładunku lub rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem, że odbywają się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego).
Ponadto kierowca będzie miał obowiązek rejestracji momentu przekroczenia granicy państwowej na tachografie.
Dodatkowo od 21 lutego 2022 roku kierowcę będzie obowiązywała konieczność powrotu pojazdów transportowych do bazy co osiem tygodni.

22 maja 2022 roku pakiet mobilności wprowadza regulację objęcia kierowców busów przepisami o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego i o dostępie do rynku międzynarodowych przewozów rzeczy. Dla przewoźników wykonujących przewozy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 – 3,5  tony zostaną nałożone w związku z tym nowe obowiązki:

 • uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • uzyskanie licencji wspólnotowej,
 • wykazanie zdolności finansowej na wymaganym poziomie (1,8 tyś. euro na pierwszy pojazd we flocie oraz po 900 euro na każdy kolejny).

Kierowców czekają też zmiany dotyczące wymiany tachografów. Kalendarium tych zmian przedstawia się następująco:

 • obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji oraz obowiązek montowania ich w nowych pojazdach – drugie półrocze 2024 roku,
 • obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni – od 31 grudnia 2024 roku,
 • obowiązkowa wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji – około drugiego półrocza 2025 roku,
 • obowiązkowe stosowanie tachografów i rejestracja czasu pracy oraz odpoczynków kierowców aut do 3,5 tony w transporcie międzynarodowych – lipiec 2026 rok.

Wprowadzenie nowych regulacji, a konkurencyjność polskich przewoźników.

Czy nowe przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności będą miały wpływ na pozycję polskich firm transportowych na rynku międzynarodowym? Wielu ekspertów twierdzi, że wprowadzenie regulacji będzie negatywnie oddziaływać na sektor transportowy w naszym kraju. Chodzi tu między innymi o zasady delegowania kierowców, ograniczenie wykonywania przewozów kabotażowych i przewozów cross-trade, wyboru miejsca oraz odpowiedniej infrastruktury odpoczynku na terenie Europy. Należy też wspomnieć, że restrykcyjne przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności nie będą wspierały odbudowy sektora po pandemii Covid-19, tym samym spowalniając rozwój europejskiej gospodarki. Niestety regulacje te uderzą najbardziej w mniejsze firmy, które w związku z istniejącym kryzysem i tak mają pogorszoną sytuację na rynku.

Pomimo tego, że nowe legislacje budzą niepokój wśród przedsiębiorców, to z pewnością branża transportowa również w kolejnych latach będzie notowała wzrost zapotrzebowania. Według danych statystycznych ponad 50% przewozu towaru w Europie odbywa się transportem drogowym, co stanowi znaczną  część rynku. Reforma transportu międzynarodowego uderzy przede wszystkim w przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe oraz cross trade. Zwiększy się biurokracja oraz wzrosną koszty po stronie przewoźników. Może to przyczynić się do braku rentowności wielu polskich firm transportowych, szczególnie małych i średnich, których w Polsce jest najwięcej.

Co mogą zrobić firmy transportowe, aby przetrwać czas wprowadzania nowych regulacji? Właściciele mniejszych przedsiębiorstw, zagrożonych utratą płynności finansowej mogą w przyszłości negocjować stawki za frachty objęte pakietem mobilności, a także planować trasy i operacje załadunek-rozładunek z większym wyprzedzeniem. Eksperci wierzą, że wyjściem z tej trudnej sytuacji jest wypracowanie polskich rozwiązań prawnych dotyczących diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych, które mogą zminimalizować negatywne skutki Pakietu Mobilności.

Polska od wielu lat zajmuje pozycję lidera w przewozach drogowych w UE – ponad 25 % rynku jest obsługiwana przez naszych rodzimych przewoźników. Biorąc pod uwagę tę silną pozycję oraz umiejętność dostosowywania się do nowych warunków pracy możemy przypuszczać, że większość polskich firm raczej z powodzeniem dostosuje się do nowych warunków na rynku.

JAKIE TOWARY MOGĄ BYĆ KŁOPOTLIWE PODCZAS TRANSPORTU

Obecnie w dobie funkcjonowania Unii Europejskiej przepływ towarów jest nieograniczony. Czy aby na pewno? Okazuje się, że funkcjonuje wiele kategorii produktów, które sprawiają więcej problemów przy przekraczaniu granic.

Doskonałym przykładem są środki medyczne i lecznicze. Aby przewieźć taki towar na teren RP wymagane jest specjalne zezwolenie wydawane przez kancelarię Ministra Zdrowia, w przeciwnym wypadku towar na granicy może zostać zatrzymany. Nawet podstawowe produkty, takie jak żywność czy roślinność, wymuszają zapewnienie odpowiednich dokumentów i warunków transportu, aby kontrole sanepidowskie oraz fitosanitarne zezwoliły na wjazd do Polski.

Występują osobne kategorie produktów, których wwiezienie do kraju jest z góry niemożliwe lub restrykcje są dość duże. Zaliczamy do nich między innymi:

 • Broń: w tym przypadku potrzebne jest uzyskanie odpowiednich zgód oraz zgłoszenia takiego transportu służbom celnym.
 • Środki odurzające, psychoaktywne: w przypadku większych ilości, niż na potrzeby indywidualnej kuracji na okres dwutygodniowy, przewóz takich substancji jest całkowicie zakazany. Wyjątek stanowią określone jednostki, posiadające licencje na transport takich ładunków oraz odpowiednie zezwolenia.
 • Gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem: w tej kategorii zawierają się zarówno okazy żywe, jak również spreparowane (czyli wypchane okazy zwierząt, ozdoby i biżuteria wykonana z ich elementów, a także kosmetyki i środki farmaceutyczne pochodzenia zwierzęcego). Pełna lista gatunków objętych zakazem znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

„Zgłosił się do nas klient z prośbą o transport do kraju pięknie oprawionego poroża jelenia, ustrzelonego podczas polowania. Klient chciał tę pamiątkę z wyprawy przywieźć sobie do domu. Niestety poinformowaliśmy go, że owszem jest taka możliwość, ale bez określonych zgód jego cenne trofeum zostałoby zatrzymane przez Służby Celne, a jego samego spotkałyby konsekwencje karne.” Michał Piaskowski – Spedytor Międzynarodowy.

 • Zabytki: tu sytuacja jest dość podobna jak w przypadku broni, a więc przewóz wymaga określonych pozwoleń oraz zgłoszenia sprawy Urzędowi Celnemu.

Oczywiście oprócz towarów kłopotliwych spedytorom ENPIRE trafiają się również transporty dość nietypowe i zaskakujące, które czasami również stanowią spore wyzwanie dla przewoźników i kierowców.

„Nietypowym dla mnie ładunkiem był przewóz palety kart kredytowych. Przesyłka ważyła około 500 kg. Trasa przebiegała na relacji Gdańsk – Warszawa. Przez całą drogę, aż do przekazania towarzyszył nam zbrojny konwój. Podczas podróży zgodnie z procedurą nie było postoju. Kiedy otrzymałem telefon od kierowcy, że jest już na miejscu, a towar został przekazany, to odetchnąłem z nieukrywaną ulgą.” Paweł Cierech – Business Development Manager.

„Klient poprosił, abyśmy przewieźli jego sprzęt treningowy z Los Angeles do Bydgoszczy. Uzyskaliśmy wagę ładunku – nie był spory bo zaledwie 150 kg. Z portu lotniczego przesyłką kurierską paczka została przywieziona na miejsce. Kurier był lekko zdziwiony próbując ją unieść, bo sam gabaryt przesyłki nie był duży. Po otwarciu przy kliencie okazało się, że to kula na zawody strongmanów.” Marek Stefańczyk – Spedytor Międzynarodowy

Czy coś jeszcze mogłoby nas zadziwić, a zarazem być wyzwaniem dla naszych spedytorów? No cóż, transporty, które pod wpływem wysokich temperatur znikają, na pewno do takich należą.

„Dość nietypową usługą był dla nas transport brył lodu na potrzeby rzeźbienia w tym materiale. Podczas całej podróży ładunek musiał być odpowiednio zabezpieczony, aby nie doszło do uszkodzenia. Dodatkowo w komorze załadunkowej musieliśmy utrzymywać stałą, minusową temperaturę praktycznie do samego przekazania towaru odbiorcy.” Monika Stempowska – Spedytor

Zdarzyło się nam również otrzeć o gwiazdy światowego kalibru.

„W trakcie trasy koncertowej Andrei Bocellego w Polsce, firma ENPIRE została poproszona o realizację zlecenia na transport pełnej jego garderoby na trasie Kraków – Bratysława, gdzie kolejnego dnia śpiewak dawał koncert dla Słowackiej publiczności. Samego artysty nie udało się nam co prawda poznać, ale był to dla ENPIRE transport w tonacji wysokiego C.” Marek Stefańczyk – Spedytor Międzynarodowy

Każdego dnia spedytorzy stykają się z mniej lub bardziej kłopotliwymi transportami. W ENPIRE satysfakcję dają te, które wymagały podjęcia określonych działań, czasami w oparciu o kreatywność, ale przede wszystkim o solidną wiedzę.

 • 1
 • 2


Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62