fbpx

Polityka jakości

Polityka Jakości

Firma ENPIRE kładzie nacisk na terminową realizację i jakość świadczonych usług transportu krajowego i międzynarodowego oraz usług spedycji, zaspokojenie obecnych jak i przyszłych wymagań naszych klientów, systematyczny rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarządzania. Do podstawowych celów firmy, które są monitorowane i kontrolowane przez Kierownictwo, należą: • Sprawna komunikacja z klientami i spełnianie ich oczekiwań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej • Terminowa realizacja usług • Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy • Szkolenia pracowników w celu poprawienia bezpieczeństwa przewożonych ładunków • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością • Doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań • Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności oraz troska o środowisko naturalnie poprzez sukcesywną wymianę floty samochodowej. Firma ENPIRE zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, administracyjnych i innych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015. Powyższa polityka jest znana i dostępna wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym.

https://enpire.pl/wp-content/uploads/2020/04/486111-PL.png
https://enpire.pl/wp-content/uploads/2020/04/486111-ENG.png
https://enpire.pl/wp-content/uploads/2020/04/486111-D.png

Certyfikat ISO 9001:2015 jest przyznawany i co roku audytowany przez firmę:

Szybkie linki

Media społecznościowe

Administratorem danych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpire.pl/obowiązek-informacyjny/