fbpx

Polityka jakości

Polityka Jakości

Firma ENPIRE kładzie nacisk na terminową realizację i jakość świadczonych usług transportu krajowego i międzynarodowego oraz usług spedycji, zaspokojenie obecnych jak i przyszłych wymagań naszych klientów, systematyczny rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarządzania.

Do podstawowych celów firmy, które są monitorowane i kontrolowane przez Kierownictwo, należą:

• Sprawna komunikacja z klientami i spełnianie ich oczekiwań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej • Terminowa realizacja usług • Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy • Szkolenia pracowników w celu poprawienia bezpieczeństwa przewożonych ładunków • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością • Doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań • Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności oraz troska o środowisko naturalnie poprzez sukcesywną wymianę floty samochodowej.

Firma ENPIRE zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, administracyjnych i innych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015.
Powyższa polityka jest znana i dostępna wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym.

Szybkie linki

Media społecznościowe

Administratorem danych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpire.pl/obowiązek-informacyjny/