Polityka jakości

Certyfikat ISO 9001:2015

Firma ENPIRE kładzie nacisk na terminową realizację i jakość świadczonych usług transportu krajowego i międzynarodowego oraz usług spedycji, zaspokojenie obecnych jak i przyszłych wymagań naszych klientów, systematyczny rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarządzania. Do podstawowych celów firmy, które są monitorowane i kontrolowane przez kierownictwo, należą:

  • Sprawna komunikacja z klientami i spełnianie ich oczekiwań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • Terminowa realizacja usług
  • Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Szkolenia pracowników w celu poprawienia bezpieczeństwa przewożonych ładunków
  • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
  • Doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań
  • Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności oraz troska o środowisko naturalnie poprzez sukcesywną wymianę floty samochodowej.

Firma ENPIRE zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, administracyjnych i innych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015. Powyższa polityka jest znana i dostępna wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62