Zasady pakowania przesyłek drobnicowych

Drobnica to nic innego jak ładunki o niewielkich gabarytach. Z uwagi na ich kształty i rozmiary, przewoźnicy decydują się na połączenie drobnicy w jeden większy ładunek. Istotną rolę odgrywają odpowiednie zasady pakowania przesyłek drobnicowych, dzięki którym masz pewność, że pakunki pozostaną bezpieczne podczas transportu.

Czym jest drobnica?

Drobnica, inaczej ładunek drobnicowy, to nic innego jak ładunki o niewielkich gabarytach, zróżnicowanych kształtach i opakowaniach, a także niewielkiej masie. Ładunkiem drobnicowym mogą ładunki w opakowaniach takie jak: beczki, belki, butle, paczki, puszki, skrzynki, wiadra, czy worki. Drobnicą nazywa się również ładunki bez opakowań, można je podzielić na towar na paletach i bez palet.

Z uwagi na wymiary i kształty, drobnica nie jest w stanie zapełnić zarówno pojazdu, jak i kontenera, dlatego firmy transportowe łączą ją w jedną przesyłkę. Transport ładunków drobnicowych jest zdecydowanie droższy w porównaniu z ładunkami masowymi. Zastosowanie zasad odpowiedniego pakowania przesyłek drobnicowych pozwala nie tylko zmniejszyć koszty transportu, ale również znacząco usprawnia proces, chociażby załadunku i rozładunku.

Jedną z cech transportu drobnicowego są komplikacje przy organizacji przewozu, a także rozproszenie nadawców i odbiorców przesyłek. Ponadto wydłużeniu ulega również czas transportu, głownie z uwagi na dodatkowe operacje, które muszą zostać wykonane, tak aby był on możliwy i opłacalny.

Jakie przesyłki nie zaliczają się do drobnicy?

Przesyłką drobnicową nie mogą być towary, które muszą być przewożone w specjalnych warunkach. Do drobnicy nie zalicza się przewozu broni, materiałów wybuchowych,  towarów ponadgabarytowych, towarów z krótkim terminem ważności, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, wyrobów farmaceutycznych, zwierząt, żywych roślin, wyrobów jubilerskich, wyrobów farmaceutycznych, oraz niektórych towarów niebezpiecznych.

Jak zabezpieczyć przesyłki drobnicowe?

Przesyłki drobnicowe powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, a także uszkodzeniu innych towarów przewożonych tym samym transportem zbiorczym. Niewłaściwe opakowanie może prowadzić do uszkodzeń przesyłki w transporcie, a także generować dla Zleceniodawcy dodatkowe koszty w przypadku konieczności ponownego opakowania przesyłki przez Operatora. 

Podstawowe zasady pakowania przesyłek drobnicowych, czyli o czym powinieneś pamiętać?

Nadawca przesyłki drobnicowej jest zobowiązany do określenia rzeczywistej wagi i prawidłowych wymiarów. Parametry te podlegają weryfikacji, a ich korekta wpływa nie tylko na zmianę kosztów dostawy, ale również może generować opłaty dodatkowe.

Ważne! Wszystkie paczki powyżej 30 kg wagi rzeczywistej muszą być przygotowane do wielokrotnego przeładunku mechanicznego. Maksymalna waga przesyłki drobnicowej nie powinna przekraczać 3500 kg. Z kolei maksymalna ilość ładunku nie powinna przekraczać 1-8 mp.

Maksymalne wymiary ładunku drobnicowego:

  • długość: 2,2 m 
  • szerokość: 2,2 m 
  • wysokość: 2,2 m

Jednostkowanie – co to takiego?

Jednostkowaniem nazywa się tworzenie jednej jednostki ładunkowej z wielu mniejszych ładunków. Dokładnie w taki sposób postępuje się z ładunkami drobnicowymi, tak aby były one łatwiejsze w transporcie. Dodatkowo proces jednostkowania zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniem i czynnikami pogodowymi.

Wśród metod jednostkowania wymienia się:

– paletyzację – umieszczenie ładunków na palecie

– pakietyzację – łączenie towarów w pakiety

– konteneryzację – wstawienie ładunków do kontenera

Zasady pakowania przesyłek drobnicowych 

Pakowanie palet

Drobnicę na palecie powinno się ułożyć w taki sposób, aby nic nie wystawało poza obszar palety oraz owinięty folią stretch. Ważne, aby dolne końce folii zachodziły na konstrukcję palety oraz pokrywały ładunek drobnicowy od góry. Do paletyzacji warto zastosować także taśmę pakową i zabezpieczenia boczne, aby towar nie przesuwał się w obrębie samej palety. 

Podczas transportu ładunków drobnicowych dopuszcza się wykorzystanie palet drewnianych (bez uszkodzeń i procesów gnilnych), wykonanych z tworzywa sztucznego oraz palet kartonowych (do użytku jednorazowego, przeznaczone do lżejszych ładunków zgodnie z wytycznymi producenta). Pamiętaj, paleta powinna być dostosowana do wielkości i wagi przewożonego ładunku. Maksymalna waga 1 palety to 1000 kg.

Piętrowanie

W tym celu użyj przekładek zgodnych z wymiarami palety. Warto zastosować odstęp od brzegów palety, gdyż towar poddany wstrząsom podczas jazdy, może się przesuwać w obrębie samej palety. 

Ważne! Nie przekraczaj 1 m ułożonych na sobie paczek. W przypadku przewozu worków zadbaj o to, aby nie wystawały one poza obrys palety. Jeżeli towaru nie można piętrować, oznacz go za pomocą odpowiedniego trójkąta-piramidki.

Pakowanie wiader i puszek

Transportując puszki lub wiadra, przewożony ładunek drobnicowy należy ustawić tak, aby wystające elementy (np. uchwyty) nie wbijały się w bok puszki/wiadra stojącego obok. W tym celu warto skorzystać z przekładek, a całość należy zafoliować, dzięki temu będziesz miał pewność, że przewożona drobnica pozostanie stabilna i bezpieczna.

Towary mieszane

Jeśli przewozisz tak zwane towary mieszane, pamiętaj, aby uwzględnić kształt i wagę każdego opakowania. Cięższe ładunki powinny znaleźć się na dole, a lżejsze na górze. Ponadto niższe warstwy powinny być pełne, aby nie uległy zgnieceniu podczas transportu. Bardzo istotne jest też właściwe zafoliowanie drobnicy, zapewniające stabilność ładunku podczas jazdy.

Przesyłki nienormatywne

Palety o niestandardowych wymiarach, w których często znajdują się towary delikatne oraz wrażliwe na wstrząsy i naciski, wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Zabieg ten pozwoli zapobiec uszkodzeniu ładunku drobnicowego w trakcie transportu. 

Ważne! Ciężkie elementy zapakuj w kartony, kolejno zabezpiecz je taśmami. Z kolei bardzo ciężkie ładunki drobnicowe należy zapakować w odpowiednio wzmocnione skrzynie.

Dłużyca

W przypadku dłuższych, nietypowych rozmiarów palet należy je pakować następująco:

  • podczas transportu wąskiej dłużycy wymagane jest podłożenie klocków drewnianych o wysokości minimum 15 cm. Szerokość klocków powinno się zawsze dostosować do szerokości ładunku.
  • ładunki do 3 m długości należy zabezpieczyć minimum 2 klockami rozmieszczonymi skrajnie, w odległości ok. 20 cm od końców elementu. 
  • ładunki dłuższe niż 3 m należy zabezpieczyć klockami rozmieszczonymi proporcjonalnie do długości ładunku, jednak nie rzadziej niż co 2 m, w sposób uniemożliwiający wygięcie towaru.
  • elementy przekraczające 60 cm szerokości i /lub 1000 kg wagi zaleca się zastosowanie palet drewnianych dostosowanych do szerokości ładunku.

Maksymalne wymiary ładunku dłużycowego:

  • długość: od 2,4 m do 6,2 m 
  •  maksymalna waga rzeczywista: do 1500 kg 
  •  powierzchnia całkowita nieprzekraczająca: 3,84 m2

Ważne! W każdym z powyższych przypadków ładunek dłużycowy powinno się na stałe przytwierdzić do nośnika.

Jak powinno się adresować drobnicę?

W momencie, gdy poprawnie zapakujemy przesyłkę drobnicową, nie możemy zapomnieć o jej zaadresowaniu. Ważne, aby pakunek był wyraźnie i czytelnie opisany przez Nadawcę.

Zalecamy wykorzystanie drukowanych etykiet udostępnionych przez naszą firmę ENPIRE. Etykiety te wykorzystują kody kreskowe. Należy je umieścić po krótszym boku palety,  w jej prawym górnym rogu. Ponadto powinniśmy przykleić etykiety w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający jej odklejenie podczas transportu. Pamiętaj, prawidłowe opakowanie przesyłki leży po stronie nadawcy towaru. Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62