BEZPIECZEŃSTWO TOWARÓW TRANSPORTOWANYCH TABOREM CHŁODNICZYM

Każdy towar, który chcemy przewieźć, posiada określone cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne. To właśnie od tych cech zależy odpowiedni dobór opakowania ładunku, sposobu jego ułożenia w środkach transportu, zastosowanie odpowiedniego taboru czyli stworzenia właściwych warunków przewozu, tak aby ładunek dotarł do odbiorcy w stanie nienaruszonym. Przewóz materiałów delikatnych czy wrażliwych na wahania temperatury to jeden z najbardziej wymagających procesów w branży TSL. W artykule poniżej opowiemy o tym jakie towary wymagają specjalnych warunków przewożenia i z jakimi problemami zmagają się spedytorzy przy tego rodzaju przesyłkach.

Ładunki wrażliwe na zmiany temperatury

Transport chłodniczy wykorzystywany jest między innymi w branży: spożywczej, farmaceutycznej, rolniczej, chemicznej czy też kosmetycznej. Utrzymanie w czasie przewozu optymalnej temperatury jest uzależnione przede wszystkim od temperatury wewnętrznej ładunku i temperatury otoczenia. Ważna jest też szybkość i sposób przeprowadzonych robót ładunkowych i rozładunkowych oraz procesy chemiczne i biochemiczne, jakie zachodzą w samych artykułach. W celu zahamowania tych procesów oraz utrzymania niskiej temperatury w czasie przewozu ładunki mogą być poddane wstępnemu schładzaniu.

W transporcie produktów wrażliwych na zmiany temperatury wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: mrożone i chłodzone. Temperatura w ładowni w czasie ich przewozu nie powinna wykazywać większych odchyleń niż 4°C. Oprócz utrzymywania właściwej temperatury musi też być ustalona odpowiednia wilgotność oraz wentylacja. Te parametry są szczególnie istotne dla produktów wrażliwych, jakimi są między innymi owoce oraz warzywa. Wilgotność ustawiana jest w procentach, w zależności od rodzaju produktu, który jest transportowany. Odpowiednie ustawienie wszystkich parametrów i ich kontrola w czasie transportu jest kluczem do zachowania świeżości i bezpieczeństwa transportu. 

W naczepach chłodniczych wykorzystujemy rejestratory temperatury, które monitorują na bieżąco temperaturę wewnątrz przez całą drogę. Część z nich jest również wyposażona w czujnik światła, dzięki czemu możemy dokładnie określić kiedy towar dotarł do klienta i został rozładowany. Jednocześnie czujnik ten może służyć jako alert w przypadku niepożądanego otwarcia drzwi naczepy.

Bezpieczeństwo przewożonych towarów

Transport to proces, od momentu opakowania towaru i załadunku, do chwili dostarczenia go do odbiorcy, wymagający zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na ewentualny spadek jakości ładunku, ale też na możliwość jego uszkodzenia lub kradzież. Utrata towarów, szkody komunikacyjne czy kary za opóźnienia w dostawie, to tylko niektóre z kosztów generowanych w wyniku okradania samochodów ciężarowych. Czy wiesz, że samochodami typu chłodnia możesz przewozić towary nie tylko wrażliwe na zmiany temperatury, ale także artykuły wartościowe czy delikatne?

Na pytanie Klientów jak zwiększyć bezpieczeństwo przewożenia towarów, Enpire doradza wykorzystanie do transportu samochodów chłodniczych. Towar wrażliwy czy wartościowy, np. szkło, elektronika, alkohol musi być przede wszystkim odpowiednio opakowany i oznakowany. Bardzo ważne jest też jego właściwe ułożenie i zabezpieczenie w przestrzeni ładunkowej. W samochodach z naczepą typu plandeka towar jest zapinany specjalnymi pasami, które za mocno ściągnięte mogą powodować uszkodzenie towaru. W chłodniach ładunki zabezpieczane są specjalnymi tyczkami rozporowymi, które zapobiegają przesuwaniu się palet, nie ingerując w strukturę pakunku. Sztywna zabudowa samochodu chłodniczego nie pozwala na jej ewentualne przecięcie, tak jak to jest w przypadku plandeki. Chroni ona lepiej nie tylko przed kradzieżami, ale też przed przypadkowym zniszczeniem ściany naczepy, co może skutkować, np. zalaniem towaru deszczem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest użycie padlocka na drzwiach naczepy (specjalnej kłódki) oraz ich dodatkowe zaplombowanie.

Transport produktów wrażliwych na wahania temperatury jest zadaniem trudnym dla przewoźnika. Zmiany warunków jakie mogą zaistnieć podczas niego mają wpływ na znaczne obniżenie jakości przewożonych artykułów i na straty z tym związane. W odpowiedzi na potrzeby klientów, spedytorzy Enpire precyzyjnie planują każdą potrzebę transportową. Dla naszych specjalistów ważne jest przede wszystkim bezpieczeństwo przewożonego towaru. Wybór taboru chłodniczego pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku w efekcie działań przestępczych lub losowych. Skontaktuj się ze specjalistami Enpire i poproś o wycenę przewozu Twojego towaru taborem chłodniczym. Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, tak aby Twój transport dotarł bezpiecznie do celu.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62