fbpx

KLUCZOWE KOMPETENCJE W ENPIREPLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY


 • Dotrzymywanie terminów realizacji zadań,
 • Wykonywanie powierzonych zadań kompletnie (w całości),
 • Wykonywanie zadań bez konieczności nadmiernego/notorycznego nadzoru/kontroli,
 • Określanie celów operacyjnych i kluczowych etapów, zadań koniecznych do zrealizowania celu,
 • Określanie i zapewnianie niezbędnych zasobów (czas, ludzie, narzędzia, finanse, wiedza) – budowanie planu,
 • Modyfikowanie sporządzanych planów do zmieniających się warunków/napływających informacji.


KOMUNIKACJA


 • Aktywne słuchanie (sprawdzanie czy to co ktoś powiedział, zostało poprawnie zrozumiane),
 • Formułowanie w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy własnych wypowiedzi/ argumentowanie zdania,
 • Spójność w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Wypowiadanie się poprawnie językowo i stylistycznie,
 • Pełnienie roli moderatora (tworzenie podsumowań, zbieranie informacji od grupy,  organizowanie wspólne aktywności zespołu),
 • Nie komentowanie negatywnie odmiennych stanowisk / zdania na dany temat,
 • Nawet w sytuacjach problemowych rozmawianie z innymi osobami zaangażowanymi w konflikt,
 • Dopytywanie/uzupełnianie informacji, tak by mieć pewność, że dobrze się rozumiało.


PRZYWÓDZTWO


 • Branie odpowiedzialności za wypracowanie wyników,
 • Inspirowanie i prowadzenie ludzi, aby osiągali cele,
 • Podejmowanie działań mających na celu budowanie przyszłych zasobów ludzkich i organizacyjnych,
 • Bycie wiarygodnym, uczciwym, dojrzałym i pewnym siebie,
 • Podejmowanie decyzji zgodnych z interesem organizacji i współpracowników,
 • Skuteczność w motywacji, coachingu oraz jako mentor i nauczyciel.AMBICJA


 • Przyjmowanie nowych zadań wykraczających poza zakres obowiązków/umiejętności (wymagających nauki, nakładu nowej wiedzy),
 • Po osiągnięciu jednego celu, wyznaczanie kolejnych do osiągnięcia,
 • Znajdywanie sposobów realizacji trudnych zadań/problemów,
 • Chęć stałego rozwoju zawodowego.


DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM


 • Udzielanie wskazówek użytecznych dla innych (dobre praktyki w realizacji zadań),
 • Zadawanie pytań współpracownikom / dawanie szansy wypowiedzieć się innym,
 • Przekazywanie negatywnych przykładów, dla uniknięcia powtarzania tych samych błędów,
 • Wyrażanie swojej opinii/zdania na forum.


ZORIENTOWANIE NA CEL


 • Nie poddawanie się przy zniechęcającej postawie otoczenia,
 • Wyznaczanie długofalowych celów (myślenie perspektywiczne),
 • Sprawdzanie skuteczności własnych działań (realizacji planów),
 • Modyfikacja swojego działania, gdy, zauważa, że nie przybliża go do celu.

Szybkie linki

Media społecznościowe

Administratorem danych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpire.pl/obowiązek-informacyjny/