fbpx


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI


 

  1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo ENPIRE Łukasz Wojciechowski z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-016) przy ul. 3 Maja 22.

 

  1. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wszelkie wnioski dotyczące wykonywania wspomnianych wcześniej praw należy wysyłać na adres mailowy: praca@enpire.pl w treści wpisując konkretne żądanie skorzystania z przysługującego Pani/Panu prawa.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnej rekrutacji, jednak nie dłużej niż:

 

  1. 6 miesięcy od dnia przekazania danych w przypadku przekazania danych na potrzeby jednej rekrutacji,

 

  1. 2 lat od dnia przekazania danych, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

  1. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Załączenie dodatkowych danych do aplikacji (CV) jest dobrowolne a ich przekazanie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

 

  1. Aplikacje zawierające dane wrażliwe podane dobrowolnie, w tym m.in. dane o przynależności do związków wyznaniowych, orientacji seksualnej czy poglądach politycznych, nie będą procesowane oraz będą usuwane.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Szybkie linki

Media społecznościowe

Administratorem danych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpire.pl/obowiązek-informacyjny/