fbpx
Grupa ENPIRE
tel.: +48 52 569 91 62


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI


 

  1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo ENPIRE Łukasz Wojciechowski z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-016) przy ul. 3 Maja 22.

 

  1. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wszelkie wnioski dotyczące wykonywania wspomnianych wcześniej praw należy wysyłać na adres mailowy: praca@enpire.pl w treści wpisując konkretne żądanie skorzystania z przysługującego Pani/Panu prawa.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnej rekrutacji, jednak nie dłużej niż:

 

  1. 6 miesięcy od dnia przekazania danych w przypadku przekazania danych na potrzeby jednej rekrutacji,

 

  1. 2 lat od dnia przekazania danych, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

  1. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Załączenie dodatkowych danych do aplikacji (CV) jest dobrowolne a ich przekazanie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

 

  1. Aplikacje zawierające dane wrażliwe podane dobrowolnie, w tym m.in. dane o przynależności do związków wyznaniowych, orientacji seksualnej czy poglądach politycznych, nie będą procesowane oraz będą usuwane.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Szybkie linki

Media społecznościowe

Call Now ButtonZadzwoń do nas!