fbpx

Informacja prasowa | Enpire.pl

ft1000-01.jpg

Założeniem rankingu Financial Times FT1000 było wskazanie firm, które w latach 2015-2018 odniosły spektakularny sukces oraz największy procentowy wzrost przychodów. ENPIRE w samym rankingu jak jedyna firma w Polsce oraz jedyna z branży TSL w Europie ten wynik utrzymuje od trzech lat pod rząd. Najnowszy ranking opublikowany 2 marca uplasował ENPIRE na 79 miejscu wśród tysiąca firm w całej Europie. Przypomnijmy, że ENPIRE swoją drogę w rankingu rozpoczynało w roku 2018 z 293 pozycji.

 


wpis-baner-certyfikaty-1.jpg

W kwietniu 2020 roku ENPIRE zostało zaproszone do grona członków Państwowej Izby Spedycji i Logistyki, która z kolei jest narodowym członkiem International Federation of Freight Forwarders Associations “FIATA”. Wyróżnienie o tyle ważne, ponieważ, aby dołączyć do tak szacownego grona trzeba uzyskać zgodę aktualnych członków i zostać wskazanym do nominacji przynajmniej przez dwóch z nich.

Tym samym ENPIRE zyskuje kolejny po IATA i WCA certyfikat członkowski. To duże wyróżnienie dla firmy i moc do dalszego działania i podejmowania współpracy z liczącymi się graczami na rynkach transportowych.

 


blog2.jpg

Po raz kolejny ENPIRE zostało nagrodzone za wysoką wartość eksportu prowadzonego do wielu krajów. Nagrodę przyznał nam Instytut Europejskiego Biznesu w VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018, jeżeli w 2017 r.  sprzedawała swoje towary na minimum trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.

 


blog2.jpg

Na przełomie września i października ENPIRE zmieniło lokalizację centrali w Bydgoszczy. Nowa siedziba główna mieści się teraz na terenie bydgoskiego Logistic & Business Park przy ul. Toruńskiej 151. Wciąż trwają prace remontowe, które mają na celu modernizację obiektu i przystosowanie go do standardów ENPIRE.

Zmiana lokalizacji związana jest ze znaczącym przyrostem naszej kadry i potrzebą zaadaptowania większej, bardziej komfortowej powierzchni biurowej. Przeprowadzka umożliwi dalszy rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału ENPIRE.


blog7.jpg

Automatyzacja procesów, blockchain, algorytmy VRP, hyperloop, aplikacje mobilne, Big Data, sensory, Internet Rzeczy – oto nowa rzeczywistość rynku TSL. Przyszłość transportu to teraz technologia, i to przez duże T.

 

Algorytm zmian – kiedyś a dziś

Bezpowrotnie minęły czasy, w których spedytor czy logistyk posługiwali się telefonami stacjonarnymi i drukowanymi mapami. Tworzone wówczas plany tras oraz harmonogramy przejazdów wymagały wielu przygotowań. I choć aktualnie TSL chętnie korzysta z innowacyjnych rozwiązań, to jeszcze w połowie lat 90-tych, nie istniały w powszechnym użytku technologie, które traktowane są dziś jako oczywiste: telefony komórkowe, GPS, Internet, giełdy transportowe, skrzynki mailowe. Tym samym dostęp do informacji był znacznie ograniczony. Jak w takim razie radzili sobie dawni specjaliści TSL? – Podstawę stanowiły stacjonarne aparaty i faksy bazujące na pojedynczych liniach telefonicznych. Głównym aspektem prowadzonej współpracy musiało być wzajemne zaufanie, a potencjalna jakość nowo nawiązywanej relacji biznesowej weryfikowana była tylko w praktyce. To czasy o których wielu specjalistów branży już nawet nie pamięta – komentuje Łukasz Wojciechowski, dyrektor generalny firmy ENPIRE. – Aktualnie możliwość pozyskiwania analizowania informacji sprzyja rozwojowi biznesowemu. Pracę operacyjną wspierają inteligentne technologie, które ułatwiają komunikację na linii kierowca – spedytor – zleceniodawca. Telematyka zmienia oblicze sektora TSL do tego stopnia, że na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat branża może ulec całkowitej transformacji.

Technologiczny boom

W dobie cyfryzacji kluczową rolę przejęły nowoczesne systemy przepływu danych. W ostatnich latach generują one wyższą wartość ekonomiczną niż globalny handel dobrami fizycznymi. Dane mogą być gromadzone w różnorodny sposób, m. in. z systemów GPS, sensorów IoT, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych etc. Big Data pozwala na ich analizowanie, a uzyskane wyniki dają możliwość wdrażania lepszych rozwiązań. Nowoczesne technologie umożliwiają zautomatyzowanie wielu funkcji istotnych w procesie transportowym. Może być to zarówno kontrola przepływu informacji i dokumentów, ale też regulowanie temperatury w chłodni czy określanie lokalizacji samochodu. Dużo mówi się o wykorzystaniu algorytmów VRP (ang. Vehicle Routing Problem), czyli narzędzia, umożliwiającego automatycznie rozplanowanie transportu. Uwzględnia ono różne parametry np. optymalizację trasy pod kątem dystansu, specyfiki aut czy dostępności kierowców. System pozwala na zmniejszenie zwrotów, ograniczenie przebiegów, oszczędność paliwa. Funkcja e-mapy może reagować w czasie rzeczywistym, przekazując kierowcy informacje o utrudnieniach na drodze lub dyspozytorowi o prawdopodobnym opóźnieniu.

 

Uwagę przykuwa też temat rozproszonych baz danych, czyli blockchainów. Na czym polega ich zadanie? BC akumulują dane z wielu źródeł (mogą np. zbierać informacje dotyczące pochodzenia, składu, terminu ważności produktów, trasy jaką przebyły, danych faktury) po czym przesyłają je do wirtualnych baz danych, które przechowywane są w sieci i szyfrowane za pomocą specjalnych algorytmów kryptograficznych. Co istotne blockchainy nie potrzebują centralnych komputerów ani jednostki kontrolującej.

 

Duży wpływ na aktualną sytuację rynku transportowego ma także dynamiczny rozwój e-commerce. Wzrost ilości transakcji sytuuje TSL jako część składową tego rynku w aspekcie dotyczącym zarówno wysyłek kurierskich, on-demand delivery czy usług B2C. Przed branżą stoi wyzwanie we wdrażaniu innowacji, które zaspokoją potrzeby wirtualnych konsumentów, czyli zapewnią szybką przesyłkę przy relatywnie niskich kosztach usługi.

 

Nadchodzi nowe

Wraz z szybkim rozwojem technologii zmienia się dotychczasowy kształt rynków. Testowane są nowe rozwiązania transportowe, których wymiar wykracza daleko poza fazę dotychczasowych wyobrażeń. W ostatnich latach wiele mówi się o projekcie hyperloop, stanowiącym prototyp nowej formy transportu pasażerskiego i towarowego. Przedsięwzięcie nosi nazwę Hyperloop One i jest finansowane przez miliardera Elona Muska, który planuje zbudowanie innowacyjnego systemu przewozowego opartego na pomyśle przemieszczania kapsułowego w próżni. Coraz większą popularność zyskuje Internet Rzeczy (IoT) – jego koncepcja zakłada stworzenie globalnej sieci połączeń między różnego rodzaju urządzeniami, której celem jest komunikacja oraz gromadzenie i wzajemne przekazywanie informacji. W sektorze TSL sprowadza się ona do np. monitorowania w czasie rzeczywistym pojazdów czy „komunikacji” między inteligentnym magazynem a ciężarówką. Niedługo, bo u progu wejścia na rynek, są już autonomiczne pojazdy AV, stanowiące gorący temat wielu branżowych konferencji. Samochody rodem z przyszłości opuściły właśnie sekcję science fiction i wkraczają do rzeczywistości. Konstruktorzy prowadzą zaawansowane testy ciężarówek bezzałogowych – sterowanych zdalnie, ale w dalszych planach mających zyskać całkowitą niezależność od operatorów. Konstruowane są inteligentne naczepy, zawierające oddzielne czujniki GPS i gromadzące dane dotyczące odbytych tras, załadunków i rozładunków. Obiekty magazynowe mogą zyskać automatyczną identyfikację produktów i surowców opartą o odczyt kodów kreskowych i DataMatrix, elektronicznej wymianie danych (EDI), identyfikacji radiowej (RFID) oraz wsparciu inteligentnego oprogramowania wykorzystującego algorytmy matematyczne. Wszystko to tworzy nowe zaawansowane technologicznie oblicze transportu przyszłości.


https://enpire.pl/wp-content/uploads/2018/10/blog3.jpg

Najnowsze badanie GUS dotyczące transportu i gospodarki magazynowej potwierdza sprzyjający klimat koniunktury dla tego sektora. Korzystnie ocenia się także jego potencjalne wyniki w dalszej perspektywie.

Wrzesień przyniósł dobry wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transportu i powierzchni magazynowej, który kształtuje się teraz na poziomie plus 12,3. Dla porównania w poprzednim miesiącu wynosił aż 14,1, a w analogicznym okresie ubiegłego roku tylko 10,8. Poprawę koniunktury we wrześniu odnotowuje 18,1% badanych firm, jej pogorszenie sygnalizuje 5,8%. W poprzednim okresie było to odpowiednio 18,9% i 4,8%. Pozostałe badane firmy deklarują, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Wrzesień notuje więc niewielki spadek w kontekście sierpnia i wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku, utrzymując tym samym wciąż pozytywny wynik.
Dalsze rokowania nastrajają równie optymistycznie. Diagnozy oraz przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży, sytuacji finansowej są korzystne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Firmy niezmiennie planują zwiększenie zatrudnienia. Może też okazać się, że ceny w najbliższych trzech miesiącach wzrosną szybciej niż oczekiwano w sierpniu. Jedynym mniej optymistycznym aspektem jest wyraźne nasilenie opóźnień płatności za wykonane usługi.
– Trwająca na rynku transportowym hossa, stwarza sprzyjającą sytuację do rozwoju przedsiębiorstw transportowych oraz firm spedycyjnych. Mamy do czynienia z okresem, w którym notuje się zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi i stan ten może się utrzymać. Wykorzystanie rynkowego potencjału pozwoliło naszej firmie na znaczące rozszerzenie działalności w obszarze ogólnokrajowym. W 2018 roku powołaliśmy i rozwinęliśmy dwa kolejne oddziały – w Poznaniu i Gdańsku – komentuje Łukasz Wojciechowski, dyrektor generalny firmy ENPIRE.


blog1.jpg

De lege artis
Nie ulega wątpliwości, że stosunek prawny pomiędzy nadawcą towaru a spedytorem organizującym przewóz czy samym przewoźnikiem determinuje bezproblemowe wykonanie zawartej przez nich umowy. Zdecydowana większość przewozów realizowanych przez ENPIRE to przewozy międzynarodowe, gdzie zastosowanie znajduje konwencja CMR. Wspomniany akt prawny to nic innego jak umowa międzynarodowa, której stroną jest również Polska. Stanowi on, że wspólnym uprawnieniem nadawcy oraz przewoźnika jest sporządzenie listu przewozowego. A choć ważność umowy przewozu nie zależy od jego przygotowania, to stanowi on dowód jej zawarcia. Określa też warunki uzgodnione przez strony kontraktu oraz zasady przyjęcia towaru do przewozu. Warto pamiętać, że list przewozowy może być wymagany wraz z innymi dokumentami przez przepisy administracyjne poszczególnych krajów europejskich. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na ścisłość oraz dostateczność danych zawartych w dokumentach dołączonych do przesyłki. W praktyce bardzo istotne będzie odpowiednie podanie rzeczywistej wagi towaru oraz jego cech. Powyższe postępowanie wyeliminuje ewentualne nieporozumienia podczas przyjmowaniu towaru do przewozu i pozwoli na pełną ochronę interesów nadawcy w trakcie realizacji zlecenia.

Właściwe przygotowanie
Równie istotną czynnością jest prawidłowe opakowanie towaru, który ma zostać przewieziony w taki sposób, aby nie powodował szkód, zarówno w samej przesyłce, w pojeździe, którym będzie przewożony, a także osobom trzecim (na przykład użytkownikom dróg publicznych). Prawidłowe opakowanie to czasami jedynie odpowiednie ustawienie przesyłki na paletach. Jednak w niektórych przypadkach, ze względu na cechy towaru, powinien być on przytwierdzony do palety, owinięty folią ochronną lub umieszczony w specjalnym pojemniku. Towar, który został w prawidłowy sposób opakowany, wraz z kompletnymi dokumentami przewozowymi, powinien znaleźć się na pojeździe. Odpowiednie załadowanie przesyłki jest podstawowym obowiązkiem nadawcy i bardzo często wpływa na możliwość jej bezszkodowego zabezpieczenia przez przewoźnika. Wśród wszystkich uczestników łańcucha dostaw to nadawca jest podmiotem, który zna cechy oraz właściwości towaru. Dlatego powinien w sposób racjonalny rozmieścić towar na pojeździe (oczywiście nie uszkadzając go) i zadbać, aby nie naruszał przewidzianych przez prawo norm dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej czy nacisku na oś.

Autor: Beniamin Niedbalski, ENPIRE

Kontakt:

Olga Krawczyk
Specjalista ds. komunikacji
olga.krawczyk@enpire.pl
ENPIRE


Wiatr w żagle spedycji

O rynku branży TSL mówi się w ostatnich latach z dużym optymizmem. Wiąże się to z wyjątkowo dobrą koniunkturą oraz wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe. Pozytywnie ocenia się zarówno sytuację finansową, jak i przewidywane wskaźniki sprzedaży. Prężnie rozwija się sektor spedycji, generując ostatnio znaczną dynamikę rozwoju i wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników.

  

Long live the king

W pierwszym półroczu 2018 roku branża transportowa odnotowała doskonałe wyniki. Według raportu GUS łączna masa przewiezionych w tym okresie ładunków wyniosła 294,1 mln ton, czyli o 13 proc. więcej niż w 2017 roku. Wzrosty wykazano we wszystkich rodzajach transportu. Samochodami dostarczono 138,4 mln ton ładunków, czyli o 18,4 proc. więcej niż przed rokiem; koleją 123,4 mln (więcej o 8,3 proc.), a statkami 4,1 mln (więcej o 8,5 proc.). W portach morskich we wspomnianym okresie przeładowano rekordowe 45,3 mln ton, tj. o 22,8 proc. w górę niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W związku z tym – jak komentuje GUS – lipiec przyniósł korzystne rokowania dotyczące dalszych wyników finansowych i sprzedażowych. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć, a firmy TSL zapowiadają zwiększenie zatrudnienia. Wyniki te implikują umocnienie i dalszy rozwój sektora. Pozytywne głosy pojawiają się także w środowisku branżowym, przedstawiciele firm transportowych i spedycyjnych liczą na dalszy wzrost zysków i nie obawiają się czekających ich wyzwań. 23. edycja Rankingu firm TSL ujawniła dużą dynamikę przychodów w tym sektorze, w przypadku niektórych firm nawet na poziomie 160 – 200 proc.

 

Rynek, który rokuje

Poza zadowalającymi wynikami, Polska prezentuje ostatnio atrakcyjną przestrzeń rozwojową dla przedstawicieli sektora logistycznego. Badanie przeprowadzone przez CBRE i Panattoni potwierdziło optymistyczne diagnozy. Jak dowiadujemy się z raportu Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017 został określony na poziomie 60,7, przy czym w przypadku firm logistycznych osiągnął wartość 62,1. W tym kontekście Polska wypadła korzystnie na tle innych krajów europejskich, w których odbyło się takie samo badanie, wyprzedając Irlandię (60,4) oraz Wielką Brytanię (56,7). Bardzo dobrze oceniana przez ankietowanych jest  atrakcyjność inwestycyjna kraju nad Wisłą. Blisko 64 proc. respondentów uważa, że Polska posiada w tym zakresie przewagę konkurencyjną  w porównaniu z innymi krajami unii. Znacząca część przedstawicieli sektora ceni niższe niż w UE koszty prowadzenia biznesu (75 proc.) oraz kwalifikacje pracowników (45 proc.). Wyniki raportu obrazują dobrą sytuację branży, która podtrzymuje szybkie tempo rozwoju i może odważnie patrzeć w przyszłość.

 

Spośród 65 firm branży TSL o najwyższych przychodach wymienionych w rankingu Gazety Prawnej 41 proc. stanowią firmy spedycyjne, 37 proc. transportowe, a 18 proc. logistyczne. Co ciekawe, top 5 rankingu najwyższych przychodów stanowią w dominującej części przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksowymi usługami logistycznymi, jednak na poziomie dynamiki wzrostu trzy najwyższe miejsca na podium należą do spedycji.

 

Spedytor poszukiwany

W połowie sierpnia wyszukiwarka Pracuj.pl wskazała 306 aktywnych ogłoszeń na stanowisko spedytora w Polsce – z czego 62 w Warszawie i 44 w Poznaniu. Dla porównania na kierowców, którzy stanowią, wg badania Manpower Group, drugą w Polsce najbardziej cierpiącą na niedobór kadry branżę, czekało 889 ogłoszeń o pracę, w tym 571 dla kierowców z kategorią C+E (64 proc. ogółu ofert). Rynek spedycji to wciąż obszar, który nie doczekał się indywidualnych badań, jednak dynamika wzrostu firm z tego sektora oraz wysokie zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą w ostatnich latach są sygnałem, że branża spedycyjna nabiera wiatru w żagle.

 

– Spedycja to aktualnie prężnie rozwijająca się gałąź sektora TSL. Potwierdzają to wyniki sprzedażowe. Na przełomie 2016 i 2017 nasza firma po raz kolejny wygenerowała rekordowe wzrosty, zwiększając przychody do poziomu 245 proc. oraz rejestrując skok zatrudnienia o 260 proc. Sprzyjają nam uwarunkowania rynkowe i popyt na usługi transportowe komentuje Łukasz Wojciechowski, dyrektor generalny ENPIRE. – Wciąż prowadzimy też nabór pracowników m.in. do nowo powstałych filii. Szukamy zarówno doświadczonych spedytorów, jak i młodych talentów. Przewidujemy, że to zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą będzie dalej rosło, ze względu na dynamiczny rozwój polskiego rynku transportowego w ostatnich latach.

 

O ENPIRE

ENPIRE to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma spedycyjna z polskim kapitałem w tle. Wspiera partnerów biznesowych w obszarze TSL, z wyróżnieniem szeroko pojętej oferty usług spedycyjnych. Wielokrotnie honorowana prestiżowymi nagrodami m.in. Gazelami Biznesu 2017 i 2016, Gepardem Biznesu 2017, Złotym płatnikiem 2016 Euler Hermes. Oddziały firmy mieszczą się w  Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku i Poznaniu.

 

Materiał opracowany przez:

Olga Krawczyk

specjalista ds. komunikacji

olga.krawczyk@enpire.pl

ENPIRE


blog2.jpg

ENPIRE od lat nagradzane jest prestiżowymi Gazelami Biznesu. W ostatnim plebiscycie Pulsu Biznesu zajęło 1. miejsce jako najszybciej rosnąca firma w województwie kujawsko-pomorskim i jednocześnie 12. miejsce we wspomnianym rankingu ogólnopolskim (jako najlepsza firma w branży TSL).
* ”Gazele Biznesu” to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która odpowiada za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.


Szybkie linki

Media społecznościowe

Administratorem danych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpire.pl/obowiązek-informacyjny/