SYSTEM SENT, A TRANSPORT TOWARÓW WRAŻLIWYCH

Transport towarów tzw. wrażliwych do kwietnia 2017 roku pozostawał nieuregulowany. Niestety brak kontroli nad tymi ładunkami prowadził często do nadużyć, a w skrajnych przypadkach do przestępstw na tle finansowo-skarbowym. Co więcej nie funkcjonowała żadna baza ładunków z tej kategorii, które w danym momencie przemieszczają się po drogach. Panaceum na tą bolączkę stał się system SENT dostępny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W tym miejscu powinniśmy zadać sobie pytanie co to są towary wrażliwe? W zasadzie obejmują one takie kategorie produktów jak paliwa silnikowe, biodisel, oleje smarowe, wszelkiego rodzaju rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, a także susz tytoniowy.

Każda z tych kategorii w przypadku transportu musi zostać zgłoszona do wspomnianego systemu SENT. Na czym polega całość działania? W pierwszej kolejności to klient wypełnia dane dotyczące towaru, który miałby zostać przetransportowany w określone miejsce. W ENPIRE spedytorzy wiedzą, że jest to dodatkowy czas, który przedsiębiorca w fazie transportu musi poświęcić na wypełnianie odpowiedniej dokumentacji.

Krzysztof Jenszak, spedytor międzynarodowy w ENPIRE:

„Wielu klientów, zgłasza się do ENPIRE, z zapytaniem o możliwość udzielenia im pomocy w procedurze zgłoszenia transportu. Mowa
o wypełnieniu dokumentów oraz nadzorowaniu w kolejnych etapach przebiegu dokumentacji. Stwierdziliśmy, że nie jest to dla nas obciążające bo i tak jako spedytorzy jesteśmy w stałym kontakcie na każdym szczeblu transportu. Z czasem pomoc w tym zakresie stała się u nas dobrą praktyką i dopuszczamy ją w stosunku do każdego klienta”
.

Po wypełnieniu formularza wygenerowane zostają odpowiednie kody, które są przekazywane do uzupełnienia kolejnym osobom w procesie transportu. Swoimi danymi kod uzupełniają przewoźnik, a na samym końcu robi to odbiorca. Dzięki temu cykl transportu jest pod kontrolą i wiadomo, że konkretny ładunek dotarł w określone miejsce. Co grozi tym, którzy się nie stosują lub unikają wypełnienia określonych procedur w ramach SENT? Przede wszystkim nakładane są na nich dość wysokie kary sięgające nawet do 20 tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest, aby klient miał pewność, że jego ładunek widnieje w systemie, a on sam nie będzie narażony na straty.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62