ENPIRE XXL

logo12

 

Czy to transport krajowy, czy transport zagraniczny - każde państwo ma ustalone normy co do gabarytów pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez ich teren, których muszą przestrzegać wszystkie firmy transportowe. Transporty ładunków, których rozmiary powodują przekroczenie tych norm wymagają specjalnych pozwoleń oraz użycia specjalistycznych pojazdów. Nasza oferta na transport ponadgabarytowy to ENPIRE XXL.

Ładunki przekraczające wagę 24-25 ton, długość 15-16m, szerokość 3,5-4,0m, wysokość 3,0-3,5m uznawane są za ponadgabarytowe i wymagają uzyskania pozwolenia na przewóz!

Największą korzyścią ze zlecenia usługi ENPIRE XXL na transport ponadnormatywny jest fakt, że załatwiamy wszystkie formalności za Klienta – poczynając od zaklasyfikowania ładunku do odpowiedniej grupy, do uzyskania wszystkich zezwoleń w odpowiednich urzędach (sprawdź więcej szczegółów o pozwoleniach i organach wydających).

Przykładowe ładunki ponadgabarytowe:

• konstrukcje stalowe i drewniane
• urządzenia i maszyny przemysłowe lub budowlane
• zbiorniki
• statki
• wagony kolejowe lub tramwajowe
• elementy maszyn
• stacje transformatorowe
• domki holenderskie
• pojazdy wojskowe
• prefabrykaty betonowe
• baseny

Wykorzystywane rodzaje naczep:

• Platforma Standard
• Platforma Burtówka
• Platofrma Coilmulde
• Platforma Mega
• Platforma Jumbo
• Platforma Zestaw
• Naczepa tiefbett (lowbed)
• Naczepa semi
• Naczepa telesemi
• Naczepa telemega
• Naczepa tele (telesattel)

Masz pytania dotyczące usługi ENPIRE XXL? Chcesz otrzymać wycenę?

Pozostałe usługi

ENPIRE Standard

Ładunki neutralne całopojazdowe i częściowe

ENPIRE Cool

Ładunki chłodnicze

ENPIRE Bus

Drobnica i dostawy expresowe

ENPIRE XXL

Ładunki ponadgabarytowe i ciężkie

ENPIRE ADR

Ładunki niebezpieczne

ENPIRE Free

Ładunki sypkie