ENPIRE COOL

logo12

 

Usługa ENPIRE Cool to nic innego jak transport chłodniczy, czyli przewóz towarów wymagających specjalnych warunków termicznych. Firma transportowa, która przewozi taki rodzaj ładunków dla naszych Klientów spełnia wszystkie wymogi higieniczne, cieplne, wytrzymałościowe i eksploatacyjne. Nasze usługi spedycyjne oferują chłodniczy transport krajowy i międzynarodowy.

Za ładunki chłodnicze, uznaje się towary, które:

• należą do grupy szybko psujących się, tj. owoce, warzywa, ryby, mięso i nabiał oraz ich przetwory;

• wymagają utrzymania stałej temperatury ze względu na swój skład chemiczny, np. kleje, farby, kosmetyki, leki.

Do przewozu ładunków chłodniczych używamy następującej floty:

• naczepy, samochody ciężarowe i busy chłodnie – utrzymują konkretną temperaturę ustawioną w agregacie chłodniczym, w zależności od potrzeb od -20°C lub nie niższym niż +12°C
• naczepy, samochody ciężarowe i busy izotermy – izolują wnętrze naczepy za pomocą izotermicznych ścian, drzwi, podłóg i dachów (nie posiadają agregatu chłodniczego)
• cysterny – podobnie jak izotermy izolują wnętrze zbiornika od termicznych czynników zewnętrznych

Według wymagań Klienta pojazdy mogą być wyposażone w:

• termografy - urządzenia cyklicznie rejestrujące na wydruku temperaturę w chłodni podczas transportu

• system doppelstock – umiejscowione na naczepie dodatkowe szyny, które umożliwiają utworzenie dodatkowego poziomu ładownego

• system multi temperatura – możliwość podzielenia powierzchni ładownej na komory, w których ustawiona jest różna temperatura, co pozwala na transport kilku rodzajów ładunku wymagających innych warunków termicznych

Masz pytania dotyczące usługi ENPIRE Cool? Chcesz otrzymać wycenę?

Pozostałe usługi

ENPIRE Standard

Ładunki neutralne całopojazdowe i częściowe

ENPIRE Cool

Ładunki chłodnicze

ENPIRE Bus

Drobnica i dostawy expresowe

ENPIRE XXL

Ładunki ponadgabarytowe i ciężkie

ENPIRE ADR

Ładunki niebezpieczne

ENPIRE Free

Ładunki sypkie