ENPIRE ADR – najbezpieczniej niebezpieczne

logo12

 

Transport ładunków ADR wiąże się z wieloma wymogami, które bez wyjątków muszą spełnić zarówno przewoźnicy, jak i jednostki pakujące towary. Chcąc realizować dla Państwa transport towarów niebezpiecznych uruchomiliśmy usługę ENPIRE ADR. Nasi podwykonawcy posiadają wszelkie pozwolenia, wyspecjalizowaną flotę i przeszkolonych pracowników, dzięki czemu profesjonalnie wykonują każdy przewóz ADR.

Przez ładunki niebezpieczne rozumie się towary, których właściwości fizykochemiczne i biologiczne są potencjalnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska naturalnego, dlatego ich transport został obwarowany licznymi przepisami i ograniczeniami. Odnoszą się one do:
• oznakowania i opakowania
• doboru środków transportu
• kwalifikacji przewoźników
• realizacji procesu transportowego.

Do przewozu ładunków niebezpiecznych używamy:
• pojazdów standardowych, np. ciągników siodłowych z naczepami, posiadających odpowiednie zaplecze dla bezpieczeństwa transportu
• cystern

Masz pytania dotyczące usługi ENPIRE ADR? Chcesz otrzymać wycenę?

Pozostałe usługi

ENPIRE Standard

Ładunki neutralne całopojazdowe i częściowe

ENPIRE Cool

Ładunki chłodnicze

ENPIRE Bus

Drobnica i dostawy expresowe

ENPIRE XXL

Ładunki ponadgabarytowe i ciężkie

ENPIRE ADR

Ładunki niebezpieczne

ENPIRE Free

Ładunki sypkie