Czy wiesz, skąd wzięła się potoczna nazwa “tir”?

TIR (z fr. Transport International Routier) to międzynarodowa konwencja celna, upraszczająca procedury transportowe w urzędach celnych i na przejściach granicznych, dzięki czemu pojazdy z towarem mogą przekraczać granice przy zachowaniu minimum formalności. W transporcie międzynarodowym ciężarówki korzystające z konwencji są oznakowane tabliczką z napisem TIR. Skrót był początkowo używany jedynie dla pojazdów faktycznie korzystających z konwencji, nabrał jednak nowego znaczenia, stając się potoczną nazwą dla zestawów ciężarowych.